Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Kuntalaispaneelien jäsenten esittämisaikaa jatkettu 31.7.2024 saakka

Kopio Kopio Kopio Kopio Muokattava pohja1 FB (Instagram-postaus).png
10.6.2024 13.00

Rautjärven kunnassa otetaan käyttöön uusi Kuntalaisten kuulemisen ja osallisuuden toimintamalli. Toimintamallin mukaisesti kuntaan perustetaan viisi paneelia. Kuntalaisista koostuvat paneelit toimivat valmistelijoiden tukena ja käsittelevät päätöksentekoon tulevia aiheita. Paneeleita hyödynnetään kunnan päätösten ennakkoarvioinnissa ja osallistavassa budjetoinnissa.

Kaksi paneelia muodostetaan jo kunnassa toimivista Nuorten vaikuttajaryhmästä ja Vanhus- ja vammaisneuvostosta. Uusina paneeleina perustetaan:
-Järjestöpaneeli
-Lapsiperhepaneeli
-Yrittäjäpaneeli

Kuntalaiset saivat jättää esityksiään jäsenistä näihin kolmeen uuteen paneeliin 31.5.2024 mennessä. Kunnanhallitus on kokouksessaan 3.6.2024 § 99 päättänyt jatkaa paneelien jäsenten esittämisaikaa 31.7.2024 saakka kattavuuden varmistamiseksi. Esityksiä voi tehdä useamman, mutta jokainen esitys tulee tehdä erillisenä vastauksena tähän lomakkeeseen.

Kunnanhallitus nimeää paneelien jäsenet esitetyistä henkilöistä niin, että paneeleista tulee mahdollisimman edustavat: jäsenistöä valittaessa on huomioitava eri sukupuolien, ikäryhmien, toimialojen ja kunnan alueiden edustavuus.

Kunnanhallitus toivoo esitettäväksi henkilöitä, jotka eivät toimi tällä hetkellä kunnan luottamushenkilöinä ja varmistaa suostumuksen esitetyiltä henkilöiltä ennen nimeämistä.

Linkki lomakkeelle: https://forms.office.com/e/y6usMKJsav