Siirry sisältöön

Tasavallan presidentin vaali

Tasavallan presidentin vaalin ensimmäinen vaali toimitetaan sunnuntaina 28.1.2024 ja mahdollinen toinen vaali sunnuntaina 11.2.2024.

Rautjärven kunnan äänestysalueet ja äänestyspaikat:

Äänestysalue 001, Rautjärvi
Rautjärven aseman koulu
Urheilijankatu 9
56610 Rautjärvi

Äänestysalue 002, Simpele
Rautjärven kunnantalo
Simpeleentie 12
56800 Simpele

Molemmat äänestyspaikat ovat avoinna klo 9.00 - 20.00.

Ennakkoäänestyspaikat ovat avoinna seuraavasti:
Rautjärven kunnantalo
31.1. - 2.2.2024 klo 09.00 - 17.00
3. - 4.2.2024 klo 10.00 - 14.00
5. - 6.2.2024 klo 09.00 - 17.00

Rautjärven aseman koulu
31.1.2024 klo 09.00 - 17.00
4.2.2024 klo 10.00 - 14.00
5.- 6.2.2024 klo 9.00 - 17.00

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Myös omaishoitajalla on oikeus äänestää kotiäänestyksessä. Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua kirjallisesti tai puhelimitse p. 040 181 4013 tiistaihin 16.1.2024 16.00 mennessä 8.1.-16.1.2024 välisenä aikana. Mahdollisen toisen vaalin kotiäänestykseen on ilmoittauduttava viimeistään tiistaihin 30.1.2024 klo 16.00 mennessä. Lomakkeita saa kunnantalon asiointipisteestä.


Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi voi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten. Väliaikaistahenkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.

Europarlamenttivaalit

Europarlamenttivaalien vaalipäivä on sunnuntai 9.6.2024.

Ennakkoäänestys 29.5.-4.6.2024.

Lisätietoa vaaleista