Siirry sisältöön

Tietosuoja

Tietosuojalla tarkoitetaan yksilön tietojen käsittelyä ja oikeutta yksityisyyteen omien henkilötietojen käsittelyssä. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Henkilöllä on oikeus tarkastaa ja korjata sekä vaatia poistettavaksi tarpeeton tieto. Tietosuojan tarkoituksena on myös varmistaa yksilön perusoikeuksien säilyminen tietojen käsittelyn koko elinkaaren ajan. Rautjärven kunnan tietosuojavastaavana toimii tietohallintosihteeri Päivi Kujantola, p. 0400 396 024