Siirry sisältöön

Opiskelu

Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Kukin kunta tekee valtakunnallisten perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa, jossa tarkennetaan muuan muassa opetussisältöjen jakautumista eri vuosiluokille sekä opetusjärjestelyjä.