Siirry sisältöön

Järjestöyhteistyö

Aktiivinen osallistuminen järjestö-, seura- tai yhdistystoimintaan lisää kuntalaisten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Rautjärvellä toimiikin monenlaisia seuroja ja yhdistyksiä, joista löydät lisätietoja niiden omilta kotisivuilta. Etelä-Karjalan tapahtumakalenterista löydät myös eri tahojen järjestämät tulevat tapahtumat.

Hyvinvointilautakunta on kokouksessaan 17.3.2021 § 22 hyväksynyt seuraavat toiminta-avustusten myöntämisperusteet. Avustusten hakuaika on 29.3.-25.4.2021.

Myöntämisperusteet


1. Hakijan tulee olla rekisteröity yhdistys tai vapaaehtoistyötä tekevä yhteisö. Hakija tulee olla toiminut vähintään yhden (1) kalenterivuoden ennen avustuksen hakua.

2. Hakijan kotipaikkakuntana tulee olla Rautjärvi tai hakijalla tulee olla aktiivista toimintaa Rautjärven kunnan alueella.

3. Toiminnan tulee kohdistua kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja tukea Rautjärven kuntastrategian ja hyvinvointi-palveluiden tavoitteita, jotka ovat:
- perheystävällinen hyvän elämän Rautjärvi
- kuntalaisten osallistamisen aktivointi
- digitaitojen lisääminen
Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopistealueet ovat:
- terveelliset elintavat
- mielen hyvinvointi
- työllisyys

4. Avustuspäätöstä tehtäessä huomioidaan
- Toiminnan sisältö, tarkoitus ja määrä.
- Toiminnan merkitys paikalliselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointityölle.
- Toiminnan kohdentuminen / vaikutusalue.
- Hakijan taloudellinen asema.
- Hakijan muualta saamat avustukset sekä muut kunnan myöntämät avustukset. Samaan kohteeseen voi pääsääntöisesti hakea vain yhtä kunnan myöntämää avustusta.
- Avustusta ei myönnetä opinto-/ja virkistysmatkoihin, opinnäytetyöhön, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.

5. Hyvinvointilautakunnan avustusten myöntämisperusteissa painotetaan erityisesti yhteisöllisyyttä, avoimuutta ja laajempaa vaikuttamista sekä aktiivisuutta hyvinvointipalvelujen tukemisessa ja vapaaehtoistyössä. Lisäksi painotetaan vaikuttavuutta eri ikäryhmissä, kuntalaisten hyvinvoinnin ja liikunnallisen elämäntavan edistämistä, matalan kynnyksen liikuntatarjontaa sekä vertaisohjaamisen hyödyntämistä toiminnassa. Erityisesti yhteistoiminta toisten samaa tai samankaltaista toimintaa harjoittavien järjestöjen tai valtakunnallisten yhteistyötahojen kanssa huomioidaan. Avustuskohteen toiminnan tulee olla avointa kaikille.

6. Avustusta ei myönnetä tarkoitukseen, josta kunta tai kuntakonserniin kuuluva yhtiö on tehnyt erillisen osto- tai muun palvelusopimuksen.

7. Avustushakemuksen liitteenä täytyy olla yhdistyksen hyväksytty toimintakertomus ja tilinpäätös sekä toiminta- ja taloussuunnitelma avustuskaudelle. Lisäksi liitteenä tulee olla selkeä suunnitelma avustuksen käytöstä ja siitä, kuinka se toteuttaa kohdassa 3 esitettyjä tavoitteita.

8. Myönnettävän avustuksen määrään voi vaikuttaa korottavasti, mikäli hakija esittää hakemuksessa toteutettavan suunnitelman kunnan kanssa tehtävästä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

9. Myönnetyt avustukset maksetaan hakijan ilmoittamalle pankkitilille sen jälkeen, kun avustuspäätös on saanut lainvoiman. Avustus tulee käyttää hakemusvuoden aikana.

10. Avustuksen käytöstä hakijan tulee toimittaa selvitys (kustannuserittely kuitteineen) seuraavan vuoden tammikuun loppuun mennessä.

11. Hakijan tulee pitää yhteystietonsa ajantasaisina ja ilmoittaa muutoksista Rautjärven kunnalle.

12. Hakijan tulee päivittää avustuksen kohteeseen liittyvät tapahtumat ja toiminnot Etelä-Karjalan sähköiseen tapahtumakalenteriin https://tapahtumat.ekarjala.fi/

13. Avustus peritään takaisin, jos se jää käyttämättä tai jos annettujen selvitysten osalta ilmenee puutteita tai väärinkäytöksiä. Jos avustusta ei ole käytetty, kunta perii sen takaisin. Jos avustuksen käyttö siirtyy, tulee siitä toimittaa kuntaan selvitys ja päivitetty suunnitelma avustuksen käytöstä, josta hyvinvointijohtaja tekee viranhaltijapäätöksen.

14. Kunnan kohdeavustukset vuodelle 2021 ovat haettavissa 29.3.-25.4.2021 Etelä-Karjalan sähköisen asiointipalvelun kautta. Postitse tai sähköpostitse toimitettuja hakemuksia ei oteta huomioon.

15. Hakuajankohdan päättymisen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei oteta huomioon.

Tänne päivitetään tiedot tulevista tilaisuuksista, mm. järjestöfoorumeista.

Menneet tapahtumat:

  • järjestöinfo toiminta-avustuksista oli maanantaina 29.3.2021 kello 17.30-18.30, mukana Heini Maijanen kertomassa aiheesta ”Kyläkerhot paikallista hyvinvointia edistämässä. Kokemuksia Helmi-hankkeesta ja vinkit toiminnan käynnistämiseen.” Avustusten myöntämisperusteet on luettavissa ylempänä kohdassa "Hyvinvointilautakunnan toiminta-avustukset".

 

Rautjärven kunta arpoo taas tuttuun tapaan Simpeleen torin torikahviovuoroja ensi kesälle, toukokuusta elokuuhun. Ne järjestöt, jotka haluavat torikahviovuoron kesälle 2021, voivat ilmoittautua yhteispalveluun sähköpostitse rautjarven.kunta@rautjarvi.fi tai puh. 040 181 4006.

Ilmoittautumisaika 29.3.-18.4.2021. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee kertoa, haluaako osallistua yhden vai kahden torikahviovuoron arvontaan.

Vuorot arvotaan ilmoittautumisajan jälkeen.