Siirry sisältöön
Aamu- ja iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoimintaa tarjotaan 1.-2. luokan oppilaille sekä tapauskohtaisesti erityisen tuen päätöksen saaneille myös ylempien luokkien oppilaille. 3. luokan oppilaita otetaan ryhmään, jos ryhmässä on tilaa. Iltapäivätoiminta järjestetään Simpeleellä Simpeleen koululla ja Rautjärvellä päiväkoti Karhunpesässä.

Haku iltapäivätoimintaan tehdään ensisijaisesti Wilmasta löytyvällä hakulomakkeella. Mikäli ilmoittautuminen Wilman kautta ei ole mahdollista, kunnan kotisivuilla on ilmoittautumiseen sähköinen lomake.

Palvelun asiointikanavat

Iltapäivätoiminnan koordinointi

Rautjärven kunnallisen Iltapäivätoiminnan koordinointi

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7434382

Karhunpesän iltapäivätoiminta

Rautjärven Aseman koulun iltapäivätoiminta

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7433784

Simpeleen koulun iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminta

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7434382

Palvelupaikat

Päiväkoti Karhunpesä

Päiväkoti ja esiopetus

Urheilijankatu 9, 56610 RAUTJÄRVI

Aukioloajat

Ma - Ti: 07:00 - 17:00
Ke - To: 07:00 - 17:00
Pe: 07:00 - 17:00

Kaikki tiedot

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7:n ja 17:n välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen.

Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa.

Vammaisten lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan järjestävät kunta ja hyvinvointialue yhdyspintayhteistyönä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628