Siirry sisältöön

Säännöt ja ohjeet

Kunnan toiminta perustuu kuntalakiin, jonka nojalla kunnanvaltuusto hyväksyy hallintosäännön. Hallintosäännössä on määritelty kunnan organisaatiorakenne, toimielinten ja viranhaltijoiden toimivalta sekä kunnan toimintaa ohjaavat pysyväismääräykset. Kunnan toimintaa johtaa kunnanhallitus ja se voi antaa tarpeellisia kunnan organisaation toimintaan liittyviä ohjeita. Kunnan tarkastuslautakunta ylläpitää kunnan luottamushenkilöiden ja johtavien viranhaltijoiden sidonnaisuusrekisteriä, johon asianomaisen tulee ilmoittaa mm. kunnassa toimivien yhdistysten hallitusjäsenyydet sekä toiminta eri yhtiöiden johtavassa asemassa.