Siirry sisältöön

Simpeleen koulun vanhempaintoimikunta

Simpeleen koulun vanhempaintoimikunnan tehtävänä on lisätä kodin ja koulun välistä yhteistyötä ja vanhempien vaikutusmahdollisuuksia koulutyöhön liittyviin asioihin. Toimikunta pyrkii osaltaan lisäämään koulun viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä. Vanhempaintoimikunta edustaa kaikkia huoltajia. Toimikuntaan pyritään valitsemaan edustaja ja varaedustaja jokaiselta luokalta.

Vanhempaintoimikunta kokoontuu lukuvuoden aikana vähintään neljä kertaa: kahdesti syys- ja kahdesti kevätlukukaudella. Vanhempaintoimikunnan kokoukset ovat avoimia ja niihin ovat tervetulleita kaikki koulun oppilaiden vanhemmat/huoltajat. Vanhempaintoimikunnalla on puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, jotka valitaan vuosittain toimikunnan jäsenistä. Rehtori tai apulaisrehtori toimii kokousten sihteerinä ja kokousmuistio lähetetään kaikille koulun huoltajille ja koko henkilökunnalle Wilma-viestillä.

Vanhempaintoimikunnasta valitaan kaksi edustajaa Simpeleen koulun opiskeluhuoltoryhmään. Toimikunta osallistuu myös mahdollisuuksien mukaan koulun tapahtumien suunnitteluun ja toteutukseen, työsuunnitelman laadintaan, opetussuunnitelmatyöhön ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.