Siirry sisältöön

Liikunta-avustukset

Avustusten jaolla kunta voi ohjata kuntalaisille suunnattua liikuntatarjontaa ja liikunnan laatua. Avustuksia jaettaessa painotetaan nuorten- ja lastentoiminnan määrää, laatua, suunnitelmallisuutta ja kasvatuksellisuutta. Lisäksi painopisteenä on ohjaajien ja valmentajien koulutus ja tätä kautta harjoitusten ja tapahtumien laadukkuus ja suunnitelmallisuus. Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö toimii liikuntalain tarkoituksen toteuttamiseksi. Hakijoiden keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon järjestöjen toiminnan laatu ja laajuus. Avustukset julistetaan haettaviksi kunkin kalenterivuoden maalis-huhtikuussa. Avustuksia voivat hakea Rautjärvellä toimivat, rekisteröidyt urheiluseurat. .

Vuoden 2021 liikunta-avustusten haku

Hakuaika: 29.3.-25.4.2021

Vuoden 2021 liikuntatoimen talousarvioon on varattu avustusmäärärahaa jaettavaksi liikuntajärjestöille 16 000 €. Avustukset tullaan ilmoittamaan haettavaksi kunnan ilmoituslehdessä ja kunnan kotisivuilla julkaistaan kuulutus.  Sivistyslautakunta on vahvistanut liikuntatoimen toiminta-avustusten myöntämisperusteet 6.6.2012/36 §.

Koronaviruspandemian aiheuttamat poikkeusolot ovat vaikuttaneet liikuntajärjestöjen toimintaan eri tavoin. Liikuntajärjestöjen toiminta on ollut pysähdyksissä tai rajoitettuna eri pituisia ajanjaksoja vuoden 2020 aikana lajitarjonnasta riippuen. Tästä syystä hyvinvointilautakunta on tarkistanut ja muokannut avustusten jakoperusteita

Hyvinvointilautakunnan kokouksessaan 17.3.2021 § 21 hyväksymät myöntämisperusteet on nähtävissä pöytäkirjasta tämän linkin takaa: Hyvinvointilautakunnan kokous 17.3.2021 § 21

Liikunta-avustushakemukset lähetetään sähköisen asiointipalvelun kautta (alla sininen linkkipainike "Sähköinen asiointipalvelu").

Puolet avustusmäärärahoista (8000 €) jaetaan tasan hakemuksen toimittaneiden järjestöjen kesken, kun pakolliset liitteet on toimitettu:

  • tilinpäätös vuodelta 2020
  • toimintakertomus vuodelta 2020
  • toimintasuunnitelma vuodelle 2021 ja
  • talousarvio vuodelle 2021.

Toinen puoli (8000 €) jaetaan avustuskriteerien kohdan c mukaisesti vuoden 2020 toiminnan perusteella. Myöntämisperusteiden kohta c, toiminta: 50 % kokonaisavustuksesta jaetaan harjoitusten (50 %), kuntotapahtumien (25 %) yksittäisiä, pelien ja kilpailujen (25 %) kesken. Jaossa otetaan huomioon osanottajien määrä ja harjoituskertojen määrä.

Taulukko myöntämisperusteista ja hakemukseen tarvittavat liitteet löydät tämän sivun alalaidasta kohdasta Lomakkeet.

Lisätiedot ja kysymykset sähköpostitse marjut.rita@rautjarvi.fi 

Säännöt