Siirry sisältöön

Neuvonta ja palaute

Kunnantalon asiointipiste toimii kunnan infopisteenä, josta saat usean viranomaisen palveluja sekä kunnan omia palveluja. Asiointipisteessä on itseasiointia varten yleisöpääte tulostimineen ja skannausmahdollisuus.

Asiointipisteen aukioloajat voit tarkistaa ohessa olevan linkkipainikkeen takaa. Palautetta voit antaa alla olevan lomakkeen kautta.

Palautelomake
 

Whistleblowing-ilmoituskanava

Whistleblowing-ilmoituskanava on toiminto, jonka kautta vastaanotetaan ilmoituksia väärinkäytöksistä organisaatioissa. Sen avulla torjutaan korruptiota ja edistetään eettisyyttä, ja se toimii myös organisaation kehittämisvälineenä. Whistleblowing-ilmoituskanavan perustamisvelvollisuus koskee kaikkia kuntia, kuntayhtymiä, liikelaitoskuntayhtymiä ja kunnallisia liikelaitoksia, joiden työ- tai virkasuhteessa on säännöllisesti vähintään 50 henkilöä.
Ilmoittajansuojelulaki (1171/2022)