Siirry sisältöön

Opinnot ja ainevalinnat

Rautjärven lukiossa on monipuolinen opintovalikoima, sisältäen muun muassa retkeilyä, kansainvälisyysopintoja ja fysiikan ja kemian laboratorio-opintoja. Hiitolanjoki-opinnoissa opiskelija pääsee perehtymään paikallisesti ja kansallisesti merkittävään Hiitolanjokeen muun muassa luonnon ja lajituntemuksen, luontoliikunnan, kokeellisen kemian sekä luontomatkailun ja yrittäjyyden näkökulmista.

Opintosuunnitelma ja kurssit

Rautjärven lukiossa noudatetaan 5-jaksojärjestelmää. Opiskelijat tekevät lukuvuoden opintosuunnitelmansa aina edeltävän lukuvuoden keväällä. Opintosuunnitelmien tekemisessä auttavat ryhmänohjaaja, opinto-ohjaaja ja aineenopettajat. Lukujärjestykset tehdään opiskelijoille valmiiksi heidän valintojensa mukaisesti. Virallisten valintojen jälkeen tehdyistä muutoksista on aina sovittava aineenopettajan ja opinto-ohjaajan kanssa. Huom! Tarkistathan aina kurssimuutoksia tehdessäsi, että koko lukioajalle suunnittelemasi opintopistemäärä pysyy vähintään 150 opintopisteessä / kurssimäärä vähintään 75 kurssissa.

Lukion opintovalikoima on monipuolinen, sisältäen muun muassa retkeilyä, englanninkielistä kokkausta, opintomatkoja sisältäviä kansainvälisyysopintoja ja fysiikan ja kemian laboratorio-opintoja. Hiitolanjoki-opinnoissa perehdytään paikallisesti ja kansallisesti merkittävään Hiitolanjokeen muuan muassa luonnon ja lajitunnistuksen, kokeellisen kemian, luontoliikunnan sekä luontomatkailun ja yrittäjyyden näkökulmista. Lukiodiplomeja on mahdollista suorittaa liikunnassa, kuvataiteessa ja musiikissa.

Opintojaksoja ja kursseja voi suorittaa myös itsenäisesti opettajan kanssa sovitulla tavalla, virtuaalisesti Digiluokan kautta ja muissa oppilaitoksissa. Tarjolla on myös yhteistyökorkeakoulujen opintoja. Lisäksi hyväksiluemme Simpelejärven opistossa suoritettuja opintoja. Itsenäisistä sekä Digiluokassa ja muissa oppilaitoksissa suoritettavista opinnoista sovitaan opinto-ohjaajan kanssa.

Tavoitteellisesti urheileva opiskelija voi osallistua Etelä-Karjalan urheiluakatemian toimintaan. Urheiluakatemian keskeisenä tavoitteena on urheilun ja opiskelun yhdistäminen. Suoritustavoista sovitaan liikunnanopettajan kanssa. Lisätietoa toiminnasta löydät Urheiluakatemian kotisivuilta.

Kirjat ja tietokoneet

Oppivelvollisille tarjotaan lukion puolesta oppikirjat ja muut oppimateriaalit. Lukiolainen saa lisäksi käyttöönsä kannettavan tietokoneen.

Muille kuin oppivelvollisille Rautjärven lukio tarjoaa ensimmäisen lukiovuoden oppikirjat maksutta. Muiden vuosikurssien opiskelijat hankkivat oppikirjansa itse. Oppikirjat ja muut tarvittavat materiaalit on syytä olla hankittuna hyvissä ajoin ennen jakson alkua. Ensimmäisen vuoden kirjoja annetaan lukio-opintojen loppupuolella lainaan ylioppilaskokeisiin valmistautumista varten. 

Myös muut kuin oppivelvolliset opiskelijamme voivat käyttää koulupäivien aikana lukion tietokoneita ja tablet-laitteita. Myös ylioppilaskokeet voit tehdä koulun koneilla - opiskelijamme eivät siis tarvitse omaa tietokonetta! Jos kuitenkin haluaa ostaa oman kannettavan tietokoneen, kannattaa pitää mielessä ylioppilaskokeiden vaatimukset. Ajantasaiset vaatimukset löytyvät Ylioppilastutkintolautakunnan sivuilta