Siirry sisältöön

Maahanmuutto ja kotoutuminen

Kotoutuminen on maahanmuuttajan ja yhteiskunnan kanssa tapahtuva yksilöllinen ja vuorovaikutteinen prosessi, jonka aikana maahanmuuttajan osallisuus, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo yhteiskunnassa lisääntyvät. Monialainen ja -ammatillinen yhteistyö kuuluu tärkeänä osana kotoutumista edistävään työhön. Kotoutumislaki edellyttää viranomaisten kehittävän tätä kotoutumisen edistämiseen liittyvää monialaista yhteistyötä.

Kunta, TE-toimisto ja hyvinvointialue vastaavat yhdessä kotoutumista edistävien ja tukevien toimenpiteiden ja palvelujen järjestämisestä, niihin ohjaamisesta sekä niiden seurannasta. Myös monet järjestöt, yhdistykset, yhteisöt sekä oppilaitokset järjestävät kotoutumista edistäviä toimenpiteitä ja palveluja.

Kotoutuminen edellyttää myös maahanmuuttajan omaa aktiivisuutta, yhteiskunnan vastaanottavuutta sekä vastaanottavuuden kehittämistä viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyönä.

(Lähde: kotoutuminen.fi)

Rautjärven kunta noudattaa Etelä-Karjalan alueellista ”Kaikkien Etelä-Karjala” -kotoutumisohjelmaa.

Teemme kotoutustyötä yhdessä mm. Etelä-Karjalan maahanmuuttopalveluiden, Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, TE-toimiston sekä eri järjestöjen esim. SPR:n kanssa. Rautjärvellä toimii kunnan kotoutumisen ohjaaja, joka tekee palveluohjausta sekä organisoi kunnassa kotoutumiseen liittyviä vapaa-ajantoimintoja ja järjestää yhteisöllistä toimintaa.

Puhelinasiointi

Kotoutumisohjaaja

Maahanmuuttajien yhteisölähtöisen kotoutumisen toimenpiteiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 54597765

Maahanmuuttajille tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseen, terveys- ja sosiaalipalveluihin, asumiseen, opiskeluun ja työhön liittyvissä kysymyksissä. Neuvojat kertovat, mitä palveluita on tarjolla, miten niihin hakeudutaan ja mitä niiden käyttö edellyttää. He opastavat maahanmuuttajia kaikkien palveluita tuottavien tahojen pariin.

Maahanmuuttajat voivat saada neuvontaa esimerkiksi puhelimitse tai asioimalla palvelupisteessä. Neuvojat eivät tee palveluihin liittyviä päätöksiä.

Laki kotoutumisen edistämisestä: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2010/20101386

Etelä-Karjalan hyvinvointialue