Siirry sisältöön

Jätehuollon neuvonta

Kysy jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä, vastaanottopaikoista tai jätehuollon järjestämisestä.

  • Tilaa oppaita ja esitteitä.
  • Tutustu lajitteluohjeisiin verkkosivuillamme ja sosiaalisen median kanavilla.
  • Voit pyytää asiantuntijaamme kertomaan jätehuollosta omaan tilaisuuteen tai tapahtumaan.
  • Varaa tutustumiskäynti Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Puhelinasiointi

Asiakaspalvelu

Jätehuollon, jätteenkuljetusten ja jäteneuvonnan asiakaspalvelu

Lisää tietoa
Puh. +358 10 8411818

Linkit

Etelä-Karjalan Jätehuollon Facebook-sivu

Katso Etelä-Karjalan Jätehuollon Facebook-sivuilta ajankohtaisia uutisia ja lajitteluvinkkejä.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Etelä-Karjalan Jätehuolto Oy:n kotisivu

Jätehuoltopalvelut Etelä-Karjalan alueella

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupaikat

Toimisto

Etelä-Karjalan Jätehuolto, asiakaspalvelu

Hulkonmäentie 130, 54190 KONNUNSUO

Aukioloajat

Kaikki tiedot

Neuvontaa yhdyskuntajätteiden käsittelyyn saa kunnalta ja kunnan jätelaitokselta. Kuntalaiset saavat tietoa oman toimintansa ympäristövaikutuksista, kestävästä kulutuksesta, kierrätyksestä, kompostoinnista, ruokahävikistä ja jätteiden käsittelystä. Neuvonnan tarkoitus on vähentää yhdyskuntajätteen määrää ja haitallisuutta, edistää kierrätystä sekä varmistaa asianmukainen jätehuolto. Voit ilmoittaa roskaamisesta tai puutteista vaarallisten aineiden käsittelyssä ja varastoinnissa kunnan jäteneuvontaan.

Kunta voi järjestää neuvonnan itse tai muulla tavoin, esim. ostopalveluna.

Jäteasetus: https://www.finlex.fi/fi/laki/smur/2021/20210978

Liittyvät palvelut

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Katso tiedot

Jätehuoltoon liittyminen

Katso tiedot