Siirry sisältöön

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonta viranomaisena toimii liikelaitos- ja lupajohtokunta ja sen alaisuudessa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2)

Asiointikieli: Ruotsi, Suomi

Anna lomakkeella huoneistotiedot uusista ja laajentamisen tai muutostöiden yhteydessä muuttuvista asuinhuoneiston tiedoista. Palauta lomake rakennushankeilmoituksen ohessa rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen auttaa lomakkeen täyttämisessä.


Lomakkeet

Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2)

Käytön tuki


Palvelut

Rakennuslupa

Katso tiedot