Siirry sisältöön

Rakennusvalvonta

Kunnan rakennusvalvonta viranomaisena toimii liikelaitos- ja lupajohtokunta ja sen alaisuudessa rakennustarkastaja. Rakennusvalvonnan tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamisesta ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa siten kuin siitä säädetään.

Rakennushanketietojen korjausilmoitus (RH3)

Asiointikieli: Suomi, Ruotsi

Rakennushanketietojen korjausilmoituksella (RH3) voit korjata väestötietojärjestelmään jo Rakennushankeilmoituksella (RH1) tai Rakennusvaiheilmoitus (RH5) ilmoitettua tietoa. Toimita korjausilmoitus kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen auttaa lomakkeen täyttämisessä.


Lomakkeet

Rakennushanketietojen korjausilmoitus (RH3)

Käytön tuki


Palvelut

Rakennuslupa

Katso tiedot