Siirry sisältöön
Kunnan omat ja saapuneet kuulutukset

Ely-Keskuksen kuulutus

elyfi.png

Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut
arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kaakkois-Suomen
alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELYkeskusten
ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet
ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille
laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat
tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistöja
merivesitulvia. Tämän arvioinnin lisäksi alueen kunnat arvioivat hulevesistä, eli sade- ja
sulamisvesistä aiheutuvat tulvariskit taajamissa.


Ehdotuksen lisäksi suunnittelun aikaista osallistumista, tiedottamista ja kuulemista on kuvattu
erillisellä asiakirjalla "Tulvariskien hallintasuunnitelman ja ympäristöselostuksen valmistelun
osallistuminen, tiedottaminen ja kuuleminen".


Merkittävien tulvariskialueiden nimeäminen ja muu tulvariskien hallinnan suunnittelu perustuvat
lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta sekä lakiin viranomaisten
suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista (ns. SOVA-laki
200/2005).

Kuulutuksen julkaisupäivä
15.3.2024


Tiedoksisaantipäivä
Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta
eli 22.3.2024


Kuulutuksen ja kuulemisasiakirjojen nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja Kaakkois-Suomen aluetta koskevat ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi
(kuulemisasiakirjat) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELYkeskuksen
verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset > Kaakkois-Suomi.
Kuulemisasiakirja on laadittu erikseen Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueille.
Asiakirja suunnittelun aikaisesta osallistumisesta, tiedottamisesta ja kuulemisesta (valtakunnallinen
SOVA-kuulemisasiakirja) on nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024
osoitteessa www.vesi.fi/trh.


Vesistöaluekohtaiset tausta-asiakirjat löytyvät digitaalisina www.vesi.fi/trh -palvelusta.
Kuulemisaineistoa voi hakea vesi.fi-sivuilta kunta-, maakunta-, vesistö- tai merialuehaulla.

Tiedostot