Siirry sisältöön
Kunnan omat ja saapuneet kuulutukset

ELY-keskuksen kuulutus

elyfi.png

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus ilmoittaa, että vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetun lain (1299/2004) mukaiset vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelma sekä ympäristövaikutusten arviointi ovat kuultavana.

Vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä annetussa laissa säädetään vesienhoitosuunnitelmien laatimisesta kaikille Suomen vesienhoitoalueille. Vesienhoitosuunnitelmissa määritellään tavoitteet ja toimenpiteet seuraavan kuuden vuoden aikana tehtävälle vesienhoitotyölle. Vesienhoitosuunnitelmat vuosille 2022-2027 hyväksyttiin valtioneuvostossa 2021. Nyt ne tarkistetaan koskemaan vuosia 2028-2033. Valmistelua varten on laadittu vesienhoitoalueittain asiakirjat, joissa käsitellään vesienhoidon keskeisiä kysymyksiä ja suunnittelun työohjelmaa sekä SOVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arvioinnin aloittamista ja toteuttamista.

Julkinen kuulutus on nähtävillä 15.12.2023 – 17.6.2024 Ympäristö.fi -verkkosivuilla www.ymparisto.fi/vaikutavesiin/vesienhoito sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen verkkosivulla

https://www.ely-keskus.fi/ely-kaakkois-suomi.