Siirry sisältöön
 • A

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Tietopalvelun tehtävänä on antaa tietoja asiakirjoista niitä tarvitseville.

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

 • E

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen, kouluikään asti.

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen.

 • J

  • Jätehuollon neuvonta

   Kysy jätteiden lajittelusta, kierrätyksestä, vastaanottopaikoista tai jätehuollon järjestämisestä.

  • Jätehuoltoon liittyminen

   Liity jätehuoltoon ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta.

  • Jätteiden keräys ja vastaanotto

   Vie kaikki sellaiset jätteet, joita et voi laittaa tavalliseen jäteastiaan oman kuntasi Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

 • K

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

  • Kirjastopalvelut

   Rautjärvellä on kaksi kirjastoa: pääkirjasto Simpeleellä ja lähikirjasto Asemanseudulla.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä ja jotka asuvat oman koulupiirin alueella.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Simpeleen keskustan lähituntumassa toimii kaksi kunnallista, omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

  • Kunnallinen varhaiskasvatus

   Rautjärven kunnassa toimii kaksi päiväkotia Simpeleellä ja Rautjärven asemanseudulla. Kunnassa on kaksi perhepäivähoitajaa.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Rautjärven kunnassa on yhteensä n. 180 vuokra-asuntoa: kerrostalo- ja rivitaloasuntoja Simpeleellä ja rivitaloasuntoja Rautjärven asemanseudulla.

 • L

 • M

  • Maahanmuutto ja kotoutuminen

   Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Etelä-Karjalan maahanmuuttopalvelut.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Matonpesupaikat

   Kunnan ylläpitämät matonpesupaikat.

  • Monikielinen ohjaus- ja neuvontapalvelu Momentti

   Monikielistä neuvontaa matalalla kynnyksellä esimerkiksi palveluiden käyttöön, asumiseen tai oleskelulupa- ja kansalaisuushakemuksiin liittyen.

 • N

  • Nuorisotilat

   Rautjärven kunnan nuorisotila sijaitsee Simpeleellä kunnantalon alakerrassa.

  • Nuorisotyö

   Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten harrastuksille järjestämällä tiloja ja tukemalla nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Rautjärven kunnan hyvinvointilautakunta jakaa kohdeavustuksia paikallisen nuorisotyön tukemiseen.

 • O

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

 • P

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Iltapäivätoimintaryhmät toimivat Simpeleen koululla ja Rautjärven Aseman koululla.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarpeen tullen.

  • Perusopetus

   Perusopetusta annetaan Simpeleen koulussa (1-9 luokat) sekä Otsolassa Rautjärven asemanseudulla (1-2 luokat).

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

 • R

 • S

 • T

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetusta annetaan Simpelejärven opistossa Rautjärvellä.

  • Tilojen vuokrauspalvelu

   Kunnalla on vuokrattavana kokoustiloja sekä liikuntapaikkoja.

  • Tori

   Simpeleellä harjoitetaan torikauppaa torstaisin.

 • V

 • Y