Siirry sisältöön

Kulttuuri

Kulttuuritapahtumiin myönnettävät avustukset

Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

Kulttuuritoimen kohdeavustusten hakuohje ja myöntämisperusteet:

Rautjärven kunnan kulttuuritoimi myöntää avustuksia järjestöille, yhteisöille ja kylätoimikunnille. Avustuskohteena ja toiminnan tarkoituksena tulee olla paikkakunnan asukkaiden monipuolinen ja hyvinvointia edistävä toiminta. Avustusta voidaan hakea mm. palkkauskustannuksiin, toimitilakuluihin, laite- tarvike- ja kalustohankintoihin, koulutukseen sekä tapahtuminen ja retkien järjestämiseen.

Kunnan kohdeavustukset ovat haettavissa kalenterivuosittain maaliskuun ajan.

Avustuksia myönnetään sekä säännölliseen toimintaan että tapahtumien järjestämiseen.

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven verkkoasiointipalvelu

Verkkoasiointipalveluun on koottu kunnan sähköiset palvelut. Sähköisten palvelujen käyttäminen on maksutonta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kulttuuritoimi

Kulttuuritoimen toimipiste sijaitsee Rautjärven pääkirjastossa.

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8217325

Yhdistykset, säätiöt, laitokset, yksittäiset kansalaiset ja muut kunnassa toimivat yhteisöt voivat saada kulttuuritoiminnan harjoittamiseen ja edistämiseen avustuksia kunnalta. Kunnan tehtävänä on tukea kulttuuritoimintaa kunnassa.

Kunnat voivat avustaa teatteri-, tanssi- ja sirkustoimintaa sekä museo- ja musiikkitoimintaa kunnassa eri tavoin.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1992/19920728