Siirry sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen, opiskelutaitojen kartuttaminen ja ammatinvalinnan tukeminen. Opinto-ohjaus toteutetaan lukiossa opinto-ohjaajan, ryhmänohjaajan ja aineenopettajien yhteistyönä.Luokkamuotoisessa opinto-ohjauksessa painotetaan lukion alkuvaiheessa lukiokäytänteisiin perehdyttämistä ja opiskelun ohjausta. Jokaisen lukiolaisen kanssa tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma lukioajalle. Lukiokoulutuksen päättövaiheessa korostuvat uranvalinnan suunnittelu ja jatko-opintoihin ohjaus. 

Etsivä nuorisotyö

Lukiolainen tai lukiosta valmistunut voi hyödyntää muun muassa jatko-opintoihin, työelämään, arjen hallintaan ja erilaisten palveluiden löytämiseen liittyvissä asioissa myös kunnan etsivän nuorisotyön tekijän palveluita. Etsivään voi ottaa yhteyttä paitsi nuori itse, myös hänen vanhempansa, ystävänsä, sukulaisensa, naapurinsa ym., jotka haluavat auttaa nuorta.

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Lukiossa opiskelevalla on oikeus saada säännöllisesti opintoihin sisältyvää opinto-ohjausta. Lisäksi opiskelija saa ohjausta jatko-opintoihin hakeutumisessa.

Lukio-opiskelijana laadit itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman. Se sisältää opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman. Suunnitelma laaditaan opetushenkilöstön tuella opintojen alussa ja sitä päivitetään säännöllisesti opintojen edetessä.

Olet oikeutettu opintoihin hakeutumiseen ja urasuunnitelmiin liittyvää ohjausta, jos olet suorittanut lukion oppimäärän, etkä ole saanut jatko-opiskelupaikkaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Olet oikeutettu ohjaukseen oppimäärän suorittamisvuotta seuraavan vuoden aikana. Ohjauksesta vastaa koulutuksen järjestäjä, jonka oppilaitoksessa oppimäärä on suoritettu. Koulutuksen järjestäjä on voinut keskittää jälkiohjauksen tarjoamisen johonkin oppilaitokseen.

Ohjauksen tavoitteena on, että opiskelija kykenee hyödyntämään saamaansa opinto-ohjausta ja muuta ohjausta ja perehtyy monipuolisesti jatko-opintovaihtoehtoihin sekä osaa tehdä mielekkään jatko-opinto- ja urasuunnitelman lukio-opintojen aikana.

Lukiolaki: https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714

Liittyvät palvelut

Oppilaanohjaus

Katso tiedot

Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut