Siirry sisältöön

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskeluhuoltotyön toteuttamista kuvataan opiskeluhuoltosuunnitelmassa. Opiskeluhuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty opiskeluhuoltoryhmä, jonka työ painottuu yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään hyvinvointityöhön.

Lukion sosiaalityön ammattilainen on kuraattori, ja hänen työhönsä kuuluu sekä yksittäisten opiskelijoiden että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Kuraattori tekee yhteistyötä kodin ja koulun kanssa tavoitteenaan tukea nuoren kehitystä sekä ehkäistä ongelmatilanteita ja löytää keinoja niistä selviytymiseen. Kuraattoriin voi ottaa yhteyttä, kun kotona, koulussa tai vapaa-ajalla tuntuu olevan pulmia. Hänet tavoittaa puhelimitse, sähköpostitse ja Wilman kautta. Kuraattoritoiminnasta vastaa EKSOTE.

Palvelun asiointikanavat

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia

Simpeleen koulun ja Rautjärven lukion kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Lukio-opiskelijana olet oikeutettu oppilashuoltoon opiskelupaikkakunnallasi, vaikka et olisi kyseisen kunnan asukas. Opiskeluhuollon järjestämisestä vastaa koulutuksen järjestäjä. Opiskeluhuollon psykologi- ja kuraattoripalvelujen järjestämisestä vastaa se kunta, jonka alueella oppilaitos sijaitsee. Oppilaitoksen sijaintikunnalla on velvollisuus järjestää psykologi- ja kuraattoripalvelut opiskelijoille myös silloin, kun koulutuksen järjestäjä on yksityinen tai valtio, jollei koulutuksen järjestäjä päätä järjestää näitä palveluja osittain tai kokonaan omana toimintanaan ja omalla kustannuksellaan.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Liittyvät palvelut

Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

Katso tiedot

Lukiokoulutus

Katso tiedot

Perusopetuksen oppilashuolto

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut