Etusivu / Päätöksenteko

 

Vaakunakuva2.jpg

Päätöksenteko

Rautjärven kunnan päätöksenteko

Kunnanvaltuusto (21 jäsentä) on kunnan ylin päättävä elin. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen valtuusto on valittu vuosille 2017 - 2021.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Liisa Terävä ja varapuheenjohtajina Harri Vuorela sekä Terho Kemppinen .

Kunnanhallitus (7 jäs.) johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Taina Lonka ja varapuheenjohtajina Teemu Europaeus sekä Mikko Kyröläinen .

Kunnan käytännön johtamisesta kunnanhallituksen alaisuudessa huolehtii kunnanjohtaja Harri Anttila.

Rautjärvellä toimii 5 lautakuntaa:

•Keskusvaalilautakunta (5 jäs.), pj.

•Hyvinvointilautakunta (5 jäs.), pj.

•Tarkastuslautakunta (3 jäs.), pj.

•Elinympäristölautakunta (5 jäs.), pj.

•Liikelaitos- ja lupajohtokunta (3 jäs.) pj.

Näistä keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina.

Kunnan toiminnot jakautuvat kolmeen palvelutuotannon päävastuualueisiin:

Elinympäristöpalvelut, toimialajohtaja tekninen johtaja Ari Pöllänen
Hyvinvointipalvelut, toimialajohtaja sivistysjohtaja Eila Toppinen Konsernipalvelut, toimialajohtaja kunnanjohtaja Harri Anttila

Kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi sekä päämäärien ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa kunnan kehittämistyössä sekä toimia asiantuntijaelimenä keskusten välisissä yhteistyökysymyksissä.

Takaisin ylös