Etusivu / Päätöksenteko

 

Vaakunakuva2.jpg

Päätöksenteko

Rautjärven kunnan päätöksenteko

Kunnanvaltuusto (21 jäsentä) on kunnan ylin päättävä elin. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen valtuusto on valittu vuosille 2013 - 2017, seuraavat kunnallisvaalit ovat 9.4.2017. Valtuuston puheenjohtajana toimii Liisa Terävä, varapuheenjohtajat Kari Luumi ja Timo Paajanen.

Kunnanhallitus (7 jäs.) johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Taina Lonka, varapuheenjohtajat Harri Vuorela ja Teemu Europaeus. Kunnan käytännön johtamisesta kunnanhallituksen alaisuudessa huolehtii kunnanjohtaja Harri Anttila.

Rautjärvellä toimii 4 lautakuntaa:

  • keskusvaalilautakunta (5 jäs.), pj. Pentti Joronen
  • sivistyslautakunta (7 jäs.), pj. Krista Kääriä
  • tarkastuslautakunta (3 jäs.), pj. Harri Huhtanen
  • tekninen lautakunta (7 jäs.), pj. Terho Kemppinen

Näistä keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina.

Kunnan toiminnot jakautuvat kolmeen keskukseen, jotka muodostavat kunnan palvelutuotannon päävastuualueet. Keskukset ovat:

- hallintokeskus, toimialajohtaja kehitysjohtaja Annaleena Rita
- sivistyskeskus, toimialajohtaja sivistystoimenjohtaja Eila Toppinen
- tekninen keskus, toimialajohtaja tekninen johtaja Ari Pöllänen

Kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi sekä päämäärien ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa kunnan kehittämistyössä sekä toimia asiantuntijaelimenä keskusten välisissä yhteistyökysymyksissä.

Takaisin ylös