Etusivu / Päätöksenteko

 

Vaakunakuva2.jpg

Päätöksenteko

Rautjärven kunnan päätöksenteko

Kunnanvaltuusto (21 jäsentä) on kunnan ylin päättävä elin. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Nykyinen valtuusto on valittu vuosille 2017 - 2021.

Valtuuston puheenjohtajana toimii Liisa Terävä ja varapuheenjohtajina Harri Vuorela sekä Terho Kemppinen .

Kunnanhallitus (7 jäsentä) johtaa kunnan hallintoa ja taloutta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen kokoonpanon toimikauttaan vastaavaksi ajaksi. Hallituksen puheenjohtajana toimii Taina Lonka ja varapuheenjohtajina Teemu Europaeus sekä Mikko Kyröläinen .

Kunnan käytännön johtamisesta kunnanhallituksen alaisuudessa huolehtii kunnanjohtaja Harri Anttila.

Rautjärvellä toimii 5 lautakuntaa: keskusvaalilautakunta, hyvinvointilautakunta, tarkastuslautakunta, elinympäristölautakunta sekä liikelaitos- ja lupajohtokunta. Näistä keskusvaalilautakunta ja tarkastuslautakunta toimivat lakiin perustuvina valtuuston alaisina lautakuntina.

Kunnan toiminnot jakautuvat kolmeen palvelutuotannon päävastuualueisiin:

Elinympäristöpalvelut, toimialajohtaja tekninen päällikkö Juho Jylhä
Hyvinvointipalvelut, toimialajohtaja hyvinvointijohtaja Virpi Nevalainen Konsernipalvelut, toimialajohtaja kunnanjohtaja Harri Anttila

Kunnanjohtaja, toimialajohtajat ja henkilöstön edustaja muodostavat kunnan johtoryhmän. Johtoryhmä työskentelee kunnan toiminta-ajatuksen toteuttamiseksi sekä päämäärien ja tulostavoitteiden saavuttamiseksi yhteistyössä muun henkilöstön kanssa. Johtoryhmän tehtävänä on tukea kunnanjohtajaa kunnan kehittämistyössä sekä toimia asiantuntijaelimenä keskusten välisissä yhteistyökysymyksissä.

Rautjärven kunnan verkkosivuilla julkaistaan 1.6.2017 voimaan tulleen kuntalain (410/2015) 140 §:n mukaisesti julkiset viranhaltijapäätökset, joista muutoksenhakuoikeus on myös kuntalaisella. Viranhaltijapäätökset julkaistaan pääsääntöisesti päätöksentekopäivää seuraavana työpäivänä. Päätökset ovat luettavissa verkkosivuilla niiden nähtävillä oloajan (22 pv / 38 pv). Viranhaltijapäätökset jaotellaan viranhaltijoittain.

Päätöksissä voi olla liitteitä, joita ei julkaista verkkosivuilla. Liitteitä, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja tai tietoja, joiden julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan tai elinkeinoharjoittajan liike- tai ammattisalaisuuden, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon, ei julkaista.

Takaisin ylös