Siirry sisältöön
Ajankohtaista

KORONAVIRUSTILANNE SEKÄ VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET RAUTJÄRVELLÄ (12.1.2022)

corona-teaser.jpg
12.1.2022 15.45

Alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä suosittelee aikuisten joukkueurheilun ja ryhmäharrastusten keskeyttämistä 23.1.2022 asti - Rautjärven kunnan ohjattujen ryhmäliikuntatuntien aloitus siirtyy viikolle 4 ja kunnantalon ovet suljetaan ulkopuolisilta

KORONAVIRUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET RAUTJÄRVELLÄ

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa on heikentynyt edelleen Omikron-virusmuunnoksen takia. Tartuntamäärät ovat kasvaneet eikä kaikkia tartuntoja pystytä enää välittömästi jäljittämään. COVID-19 tilannekuvaryhmän mukaan on todennäköistä, että rokottamattomat tulevat nyt saamaan tartunnan, lisäksi monet rokotetutkin. Sairaalahoitoon hakeutuneista lähes jokainen on ollut rokottamaton.

Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat määräykset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 3.12.2021 antanut määräyksen sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien henkilö määrien rajoittamisesta. Aluehallintovirasto on päättänyt 23.12.2021 jatkaa voimassa olevia rajoituksia 23.1.2022 asti:

 ”Aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisätiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet, joihin osallistuu yli 50 (viisikymmentä) henkilöä. 

Määräys on voimassa ajalla 1.1.2022-23.1.2022.”


Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 23.12.2021 päättänyt jatkaa lisämääräystä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä (58 d §):

Asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytykset (58 d §)

Aluehallintovirasto velvoittaa tartuntatautilain 58 d §:n 1 momentin nojalla 58 d §:n 5 momentissa tarkoitettuja toimijoita järjestämään 3 momentissa tarkoitettujen yleisölle avoimien ja rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitettujen tilojen käytön Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla siten, että asiakkaiden ja toimintaan osallistuvien sekä seurueiden lähikontaktin aiheuttamaa tartunnan riskiä voidaan ehkäistä. 

Toimija voi toteuttaa velvoitteensa asiakasmäärää rajoittamalla, asiakaspaikka- tai tilajärjestelyin taikka muulla toimintansa erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. 

Tässä päätöksessä tarkoitettuja yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun 1 momentissa tarkoitettuja tiloja ovat: 

1) sisätilat, joita käytetään yli 10 asiakkaan tai osallistujan samanaikaiseen oleskeluun; 

2) alueellisesti ja toiminnallisesti rajatut ulkotilat, joita käytetään samanaikaiseen yli 50 asiakkaalle tai osallistujalle suunnattuun tarkoitukseen ja joiden käyttämisestä kyseiseen toimintaan toiminnan järjestäjä vastaa tiettynä ajankohtana; 

3) tilat, joita käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan asiakas- tai osallistujamäärästä riippumatta. 

Edellä 3 kohdassa tarkoitetuilla tiloilla tarkoitetaan tiloja, joissa harjoitetaan jäljempänä 1 kohdassa tarkoitettua liikunta- tai urheilutoimintaa taikka 2–6 kohdassa tarkoitettua huvi- tai virkistys-toimintaa: 

1) joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan käytettävät sisätilat sekä kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat; 

2) yleiset saunat sekä uimahallien, maauimaloiden ja kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat; 

3) tanssipaikat sekä kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin tai muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat; 

4) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat; 

5) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat; ESAVI/42392/2021 3 (42) 

6) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin. 

Määräys velvoittaa seuraavia tilojen hallinnasta vastaavia ja niitä toiminnassaan käyttäviä toimijoita: 

1) yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, ei kuitenkaan majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa ja Ahvenanmaan vastaavassa lainsäädännössä tarkoitetut ravitsemistoiminnan harjoittajat; 

2) yksityiset elinkeinonharjoittajat; 

3) kunnat ja kuntayhtymät; 

4) uskonnolliset yhdyskunnat; 

5) julkisoikeudelliset laitokset. 

Tämä määräys ei koske oppilaitosten toimintaa, varhaiskasvatusta, ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa. 

Määräys on voimassa ajalla 1.1.2022-23.1.2022.”


Etelä-Karjalan alueellisen COVID-19 tilannekuvaryhmän voimassa olevat suositukset (4.1.2022)

- Koronatilanteen nopean huononemisen takia tilannekuvaryhmä suosittelee aikuisten merkittävän ja kohtalaisen riskin joukkueurheilun ja ryhmäharrastusten keskeytystä 23.1. asti.

Tilannekuvaryhmä suosittelee nyt maskien käyttöä alakouluissa kolmannesta luokasta ylöspäin

 Tilannekuvaryhmän antamat voimassa olevat suositukset ja 11.1 annettu tiedote ovat kokonaisuudessaan luettavissa linkeistä:

https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Tiedote - Eksote 11.1.2022

Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Myös yksityisten toimijoiden toivotaan noudattavan alueelle annettuja suosituksia.
 
Rautjärven kunnan rajoitukset ja suositukset sekä vaikutukset kunnan toimintaan

Rautjärvellä tulee noudattaa Etelä-Suomen aluehallintoviraston antamia määräyksiä kokoontumisista sekä asiakkaille ja osallistujille tarkoitettujen tilojen käytön edellytyksistä. 

Rautjärvellä ei saa järjestää yli 50 henkilön yleisötapahtumia sisätiloissa. Kuitenkin määräyksen mukaisesti sisätiloissa voidaan järjestää yli 50 henkilön yleisötapahtumia, mikäli toimija ottaa käyttöön koronapassin. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa tulee noudattaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä yleisötilaisuuksien ja yleisten kokoontumisten yhteydessä sekä tilojen käytössä. Linkki 31.5.2021 päivättyyn ohjeeseen: Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohje 31.5.2021

Tilojen käytön rajoitukset:

Simpeleen koulu 
Koulun ruokalan enimmäishenkilömäärä ½ normaalista 
Ruokalaa ei vuokrata ulkopuolisille. 
Liikuntasalin enimmäishenkilömäärä 170 

Kunnantalo 
Valtuustosalin enimmäishenkilömäärä 16 
Kunnanhallituksen huoneen enimmäishenkilömäärä 8 
Kahvion enimmäishenkilömäärä 13 
Tilojen siirtoseinät on avattava, mikäli yksittäisen tilan henkilömäärä ylittyy. 
Valtuustosalissa, kunnanhallituksen huoneessa ja kahviossa voi samaan aikaan olla enintään 37 henkilöä, kun molemmat siirtoseinät ovat avattuna. 
Nuokkarin enimmäishenkilömäärä on 36

Asemanseudun liikuntahalli 
Liikuntahallin enimmäishenkilömäärä on 105 
Koulun ruokalatilan enimmäishenkilömäärä 34

Kivijärven toimintakeskuksen liikuntasali
Liikuntasalin enimmäishenkilömäärä 37

Simpeleen kirjasto
Yhtäaikainen enimmäisasiakasmäärä on 50
Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskia

Asemanseudun kirjasto
yhtäaikainen asiakasmäärä on 5
Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään kasvomaskia.

Vaikutukset kunnan palveluihin:

Toiminnassa vältetään lähikontakteja, maskisuositus sisätiloissa on voimassa, toimipisteissä huolehditaan käsihygieniasta ja toimintaan osallistutaan vain oireettomana.

Kunnan ohjattujen liikuntaryhmien aloitusta siirretään siirretään viikolle 4. Lasten ja nuorten harrastustoiminta voi jatkua terveysturvallisuutta noudattaen. Harrastusryhmät tulee pyrkiä pitämään saman kokoonpanoisina, pysyvinä ryhminä. Vanhempien oleskelu harrastus- ja pukeutumistiloissa ei ole suositeltavaa.

Kaikki aikuisten joukkueurheilu- ja ryhmäharrastustoiminta suositellaan keskeytettäväksi 23.1. asti. 

Koulussa suositellaan vahvasti maskin käyttöä kolmannesta luokasta ylöspäin sekä kaikille koulukuljetuksessa.

Kunnantalon toimistotilojen ovet lukitaan eikä ulkopuolisia vierailijoita oteta vastaan kuin ajanvarauksella. Ennakkoäänestys kokoustiloissa jatkuu normaalisti. 

Kunnan työntekijöiden tulee käyttää maskia liikuttaessa oman työpisteen ulkopuolella, asiakaspalvelussa sekä asiakkaiden luona vierailtaessa. Kunnan toimipisteiden asiakkaiden ja toimipisteen ulkopuolisten työntekijöiden tulee käyttää maskia.

Nuorisotilojen käyttäjien tulee käyttää kasvomaskia. 

Kokoukset ja palaverit suositellaan pidettäväksi mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksillä. Kunnan työntekijöille suositellaan mahdollisuuksien mukaan etätyötä.

Luottamushenkilötoimielinten päätöskokouksiin on mahdollisuus osallistua etänä. Paikan päällä kokouksissa käytetään kasvomaskia.

Suositellaan rokotusten ottamista kaikille 12-vuotta täyttäneille.

Rautjärvellä 11.1.2022


Rautjärven kunta
valmiusjohtoryhmä