Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Rautjärvi haluaa turvata riittävän työvoiman

visuaalinen posteri.jpg
9.9.2021 12:30

Kunnan uusi strategia ja brändimateriaalit julkaistaan tänään torstaina 9.9.2021.

Väestöennusteiden mukaan Rautjärven työvoiman määrä tulee alenemaan 35 prosenttia vuosikymmenen aikana. Rautjärven strategisena tavoitteena on saada kunta muuttovoittoiseksi vuoteen 2025 mennessä keskimäärin 25 henkilöllä vuodessa. Kunta pyrkii kehittämään ja uudistamaan yritystoimintaa, turvaamaan työntekijöiden saannin sekä tukemaan etätyömahdollisuuksia ja monikotikuntaisuutta. 


Rautjärven kunta halutaan pitää elinvoimaisena ja hyvänä paikkana asua ja elää – padot murtavana koti- ja kutupaikkana. Kuntalaisista pidetään huolta ja heille tarjotaan laadukkaita oppimisympäristöjä sekä monipuolisia kouluttautumismahdollisuuksia. Tavoitteena on, että Rautjärvi on vuonna 2025 vetovoimainen luonto- ja retkeilymatkailukohde. 


Palvelujen turvaamiseksi kunnassa edistetään digitalisaatiota niin palvelujen tuottamisessa kuin kuntalaisten kyvyssä käyttää palveluja tietoliikenneyhteyksiä kehittämällä. 


Rautjärvi tarjoaa mahdollisuuksia monimuotoiseen asumiseen, jonka mahdollistaa olemassa oleva erilaisiin tarpeisiin soveltuva rakennuskanta. Kunnan saavutettavuutta ja hiilineutraalia liikkumista edistetään junayhteyksiä säilyttämällä ja sähköautojen latauspaikkojen lisäämällä. 

Kunnan uusi graafinen ilme otetaan virallisesti käyttöön samalla kun uusi kuntastrategia julkistetaan 9.9.2021. Graafiset materiaalit sekä hyväksytty kuntastrategia on pian löydettävissä kunnan nettisivuilta. Brändivideo on katsottavissa lisäksi kunnan somekanavissa


Kaikkiin kunnan kotitalouksiin postitetaan strategiatiivistelmä. Kuntalaisille uudet materiaalit esitellään yrittäjien Iltalöysissä torstaina 9.9. klo 16-18. 

 

Tiedostot