Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Rautjärvi 2030 – padot murtava koti- ja kutupaikka

Esittely strategia (002).png
7.1.2021 7:00

Kuntastrategialuonnoksen esittelytilaisuus 12.1.2021 klo 18 - 20 ja kysely toimenpiteistä kuntalaisille


Rautjärven kunnassa on valmisteltu uutta kuntastrategiaa vuosille 2021-2025. Uuden strategian arvoina ovat avoimuus, yhteisöllisyys ja vastuullisuus. Nyt kuntastrategiatyö on saatu siihen pisteeseen, että strategialuonnos päästään esittelemään kuntalaisille.  

Kuntastrategia on kuntalain mukaan laadittava vähintään kerran valtuustokaudessa. Siinä valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa. Rautjärven kuntastrategian strategiset näkökulmat ovat hyvinvointi, elinvoima ja kuntatalouden tasapaino. 

Kuntastrategia laadittaessa kuntalaisia on kuultu kuntalaisraadeissa ja kuntalaiskyselyllä sekä haastattelututkimuksella, joissa on erityisesti haettu kunnan kehitykseen vaikuttavia toimenpide-ehdotuksia. 

Strategiaryhmän valmistelemia kuntalaisten esityksiä ja palautteita on käsitelty kunnanvaltuuston ja –hallituksen seminaareissa. Kunnanvaltuusto hyväksyi 9.11.2020 strategiset tavoitteet, joiden pohjalta on asetettu vuoden 2021 talousarvion ja taloussuunnitelman 2021 – 2023 tavoitteet. 

Kuntastrategian rinnalla on laadittu hyvinvointisuunnitelmaa, jossa käsitellään erityisesti kuntalaisten hyvinvointia edistäviä tavoitteita ja kunnan vastuulla olevia toimenpiteitä maakunnallisen hyvinvointisuunnitelman painopistealueilla, jotka ovat terveelliset elintavat, mielen hyvinvointi ja työllisyys.  

Koronatilanteen takia kuntastrategian esittelytilaisuus järjestetään Zoom-etäyhteydellä tiistaina 12.1.2021 kello 18-20. Tilaisuuteen mahtuu 100 osallistujaa liittymisjärjestyksessä. Tilaisuudessa pääsee tutustumaan strategiatyön aikaansaannoksiin kunnanjohtajan esittelemänä ja kommentoimaan ja keskustelemaan strategisista tavoitteista ja suunnitelluista toimenpiteistä tuleville vuosille.  

Linkki tilaisuuteen  

https://us02web.zoom.us/j/84095060893?pwd=UGg1Y0o2U0hOdlZNS2NlemovdlNCdz09  

Esittelytilaisuuden materiaali julkaistaan kunnan nettisivuilla tilaisuuden jälkeen ja samalla kuntalaisille avataan webropol-kysely, johon vastaamalla pääsee kertomaan mielipiteensä kuntastrategiaan esitetyistä toimenpiteistä ja tekemään myös omia toimenpide-ehdotuksia. Kysely on avoinna 12.-19.1.2021.

Linkki kyselyyn (avautuu 12.1.2021 klo 19.00)

https://link.webropolsurveys.com/S/EAA2FBED8D618DE2

 

Tiedostot