Etusivu / Rautjärven kunta tiedottaa 10.3.2019

 

Hiitolanjoki M-real ja Simpele 10A44-0069 (Suomen Ilmakuva Oy).jpg

Ajankohtaista

Kaikki Rautjärven kunnan ajankohtaiset uutiset

Rautjärven kunta tiedottaa 10.3.2019

10.3.2019 12:00

Mistä on kyse?

 
Rautjärven kunnan menot ylittävät tulot, josta syntyvä alijäämä on katettava vuoteen 2021 mennessä. Vuosittainen 1,4 miljoonan euron alijäämä johtuu kunnan väestörakenteen nopeasta muutoksesta sekä siihen liittyvästä verotulojen ja valtionosuuksien vähenemisestä. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollon kustannukset ovat nousseet. Talouden tasapaino sekä työikäisten ja lasten määrän väheneminen edellyttävät palveluiden ja palvelurakenteiden muutoksia.
1) Säästötavoitteesta 700.000 euroa toteutetaan kunnan itse tuottamien palveluiden muutoksilla.
2) Loppuosa katetaan kunnallisveron 0,5 ja kiinteistöverojen 0,1 prosenttiyksikön korotuksilla.
3) Eksoten on myös leikattava kustannusten kasvua 300.000 euroa vuodessa. Jos Eksote ei onnistu kustannustensa kasvun hallinnassa, kuntalaisten verorasitus vastaavasti kasvaa.


Mitä aiomme tehdä?

 
Kunnanhallituksen ohjeistuksen mukaan valmistellaan kaikkia kunnan eri toimialoja koskevia toimenpiteitä, jotka mitoitetaan käytettävissä olevan talouden liikkumavaran suhteessa. Toimenpiteiden valmisteluun liitetään monipuoliset vaikutusarvioinnit.
1) Hyvinvointipalveluja koskevina toimenpiteinä selvitetään Rautjärven Aseman koulun, esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen järjestelyjä. Osittain kyseiseen toimenpiteeseen liittyen selvitetään myös perusopetuksen ryhmäkokojen optimointia ja koulunkäynninohjaajien määrän rajoittamista sekä palvelukampuksen toimintojen sijoittamista Aseman kouluun.
2) Kunnassa on vuonna 2018 laadittu kiinteistöpoliittinen ohjelma, jonka toimenpiteiden toteutuksella saadaan aikaan säästöjä. Kuluja leikataan myös alentamalla jossain määrin katujen, puistojen ja liikuntapaikkojen ylläpitoa.
3) Elinvoimahankkeiden ja -palvelujen arvioinnilla pyritään kohdistamaan toimenpiteitä paremmin.
4) Kunnan henkilöstön määrä ja muu toiminta mitoitetaan supistuneet palvelutarpeiden mukaan.


Mitä seuraavaksi?


Asiasta kerrotaan laajemmin kaikille avoimissa Kyläkahvi –tilaisuuksissa. Sidosryhmätapaamisia järjestetään elokuussa ja toiset Kyläkahvit elo-syyskuun vaihteessa. Talousstrategia valmistuu syyskuussa 2019 ja pannaan täytäntöön vuosien 2020 ja 2021 talousarvioissa.

Tervetuloa Kyläkahveille, Rautjärven Asemanseudun koululla 28.3.2019 klo 18.00 ja kunnantalolla Simpeleellä 4.4.2019 klo 18.00.

Kunnanjohtaja Harri Anttilan mukaan talouden tasapaino on edellytys toteuttaa uusia elinvoimaa edistäviä toimenpiteitä syksyllä 2019 alkavassa laajemmassa strategiatyössä. Talouden tasapainotuksen valmistelussa kuullaan kuntalaisia erilaisissa tilaisuuksissa, kuten kyläkahveilla, yritysten, nuorten, järjestöjen ja henkilöstön tapaamisissa. Valmisteltavien toimenpiteiden vaikutuksia yhteisömme elämään tehdään arvio talousvaikutusten lisäksi. Nyt saatavat kokemukset osallistavasta toimintavasta hyödynnetään uuden kuntastrategian valmistelussa, jossa toimenpiteet tulevat perustumaan vaikuttavuusarviointeihin.


Kunnanjohtaja Harri Anttila, puh. 0400 559 034, harri.anttila@rautjarvi.fi.
Hallintojohtaja, Outi Örn, puh. 040 354 0292, outi.orn@rautjarvi.fi


Tiedostot

Takaisin ylös