Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Rautjärven kunta hakee varhaiskasvatuksen opettajaa ja varhaiskasvatuksen sosionomia

Tulilampi_pelastusrengas.jpg
17.11.2020 11:00

Paikkoihin voi hakea Kuntarekryn kautta 8.12.2020 mennessä.

Varhaiskasvatuksen opettaja (toistaiseksi voimassa oleva)

Rautjärven kunnan varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen opettajaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Varhaiskasvatuksen opettajan tehtävässä edellytetään pedagogista osaamista sekä tuntemusta lapsen kasvusta, kehityksestä ja perushoidosta. Tehtävässä toimiminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja niin lasten, vanhempien kuin työtovereidenkin kanssa. Arvostamme sitoutuneisuutta kasvatustyöhön ja valmiutta kehittää tiimin toimintaa itsenäisesti sekä tiimityössä toisten kasvattajien kanssa. Työntekijältä toivotaan oma-aloitteisuutta, joustavuutta sekä innostuneisuutta pedagogisen toiminnan kehittämiseen.

Kelpoisuusvaatimukset: Varhaiskasvatuslain (540/2018) mukainen kelpoisuus. Vähintään kasvatustieteen kandidaatin tutkinto, johon sisältyy lastentarhanopettajan koulutus, tai sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto (varhaiskasvatus). Haussa huomioidaan myös juuri valmistuvat varhaiskasvatuksen opettajat.

Työaika: 38 h 15 min/viikko
Sopimusala: KVTES Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus
Koeaika: 6 kk

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote sekä lääkärin kirjoittama todistus terveydentilasta.

Sähköinen hakemus tehdään Kuntarekryn kautta 8.12.2020 mennessä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-opettaja-322640/. Mukana on oltava CV. 

Varhaiskasvatuksen sosionomi (määräaikainen)

Rautjärven kunnan varhaiskasvatus hakee varhaiskasvatuksen sosionomia määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 1.1.-31.5.2021. Sosionomin tehtävä kohdistuu viime kevään poikkeusoloista johtuvien vaikutusten tasoittamiseen; lapsen oppimisen, kehityksen ja hyvinvoinnin tukemiseen sekä perheiden kanssa tehtävän yhteistyön tehostamiseen.

Varhaiskasvatuksen sosionomi on lasten ja perheiden palveluiden asiantuntija. Hän on varhaiskasvatuksessa tukena lasten ja perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen sosionomi edistää yhteistyötä monialaisesti muiden toimijoiden kanssa, mm. perheneuvolan, neuvolan ja sosiaalityön. Tehtäviin kuuluu kokeilla erilaisia työmuotoja yhteistyössä varhaiskasvatuksen muiden toimijoiden kanssa. Työpanos jakautuu usean varhaiskasvatuksen ryhmän kesken ja siihen kuuluu työskentelyä myös lapsiryhmissä mm. tukemalla tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja.

Arvostamme hyviä työyhteisötaitoja ja kehittävää työotetta. Etsimämme henkilö on positiivinen, kannustava ja joustava tiimityöntekijä, jolla on hyvät vuorovaikutustaidot.

Kelpoisuusvaatimuksena on sosionomi (AMK) -tutkinto, johon sisältyy varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet vähintään 60 opintopisteen laajuiset opinnot. Varhaiskasvatuksen sosionomin tehtävään kelpoisia ovat myös sosionomi (ylempi AMK) -tutkinnon suorittaneet, jos tutkinto sisältää em. varhaiskasvatukseen suuntautuneet opinnot.

Palkka on KVTES:n mukaan. Työaika ei sisällä VES-päiviä eikä SAK-aikaa. Tehtävässä noudatetaan 2 kk:n koeaikaa. Lisäksi on esitettävä lain (504/2002) mukainen rikosrekisteriote.

Sähköinen hakemus tehdään kuntarekryn kautta 8.12.2020 mennessä https://www.kuntarekry.fi/fi/tyopaikat/varhaiskasvatuksen-sosionomi-322658/. Mukana on oltava CV.