Siirry sisältöön
Ajankohtaista

Rautjärven kunnan koronavirustiedote

corona-teaser.jpg
9.4.2021 0:00

Rautjärven kunnan valmiusjohtoryhmän 9.4.2021 päivitetty koronatiedote

KORONAVIRUSTILANNE JA VOIMASSA OLEVAT RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET RAUTJÄRVELLÄ

Koronavirustilanne Etelä-Karjalassa

Koronavirusepidemia on Etelä-Karjalan alueella leviämisvaiheessa. Tilanne on huonontunut viime viikkojen aikana voimakkaasti ja valtakunnallisesti yksi huonoimmista tilanteista on tällä hetkellä Etelä-Karjalassa. Etelä-Karjalan keskussairaalan tehohoitopaikat ovat käytännössä koronapotilaiden käytössä. Uusista tapauksista huomattava osa on taudin brittimuunnosta, jonka tarttuvuus on alkuperäiseen virukseen verrattuna huomattavasti korkeampi.

Rajoitusten ja suositusten noudattaminen on varsinkin nyt erittäin tärkeää, jotta taudin leviäminen saadaan hallintaan. Kaikkein tärkeintä on välttää fyysisiä lähikontakteja. 

Etelä-Suomen aluehallintoviraston voimassa olevat määräykset

Aluehallintovirasto on antanut 8.4.2021 määräyksen, joka jatkaa edellistä määräystä kieltää kaikki sisä- tai ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset:

Yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten kieltäminen (58 §) 

”Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Etelä-Karjalan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 5.3.–23.4.2021.”


Lisäksi aluehallintovirasto on 8.4.2021 jatkanut 18.3.2021 annettua määräystä:

Tartuntatautilain 58 g §:n mukainen päätös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueille

”Aluehallintovirasto määrää tartuntatautilain 58 g §:n 1 momentin nojalla kaikki Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla sijaitsevat tartuntatautilain 58 g §:n 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat suljettaviksi asiakkailta ja osallistujilta siltä osin, kuin niitä käytetään 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Edellä mainittuja tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan.

Tartuntatautilain 58 g § 4 momentissa tarkoitetut yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut tilat, 58 g §:n 4 momentissa tarkoitettu toiminta ja ne tahot, joita tämä päätös velvoittaa on määritelty tämän päätöksen perusteluissa.

Tämä päätös ei koske ammattiurheilemista eikä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa.

Määräys on voimassa ajalla 19.3.2021-23.4.2021.”


Määräys velvoittaa kaikkia toimijoita rajoittamaan asiakas- ja osallistujapiirin lähikontaktit sisätiloissa 10 henkilöön ja ulkotiloissa 50 henkilöön.
Toiminnan harjoittaja vastaa lähikontaktien välttämisestä.


Ravintolat ja kahvilat ovat suljettu väliaikaisella lailla 18.4.2021 asti.
Rajoitus ei koske ulosmyyntiä eikä henkilöstöravintoloita.

Etelä-Karjalan alueellisen COVID-19 tilannekuvaryhmän voimassa olevat suositukset

Lisäksi Etelä-Karjalan alueellinen COVID-19 tilannekuvaryhmä on päättänyt 2.3.2021 asettaa seuraavat suositukset. Suositukset ovat voimassa viranomaisille, väestölle, toiminnan harjoittajille sekä opetuksen järjestäjille. Tilannekuvaryhmän suositukset ovat kokonaisuudessaan luettavissa linkistä https://www.eksote.fi/Koronavirus/Sivut/default.aspx

Yksityistilaisuuksissa henkilömäärä on maksimissaan 6 henkilöä.

Kasvomaskin vahva käyttösuositus on voimassa kaikissa julkisissa ja yleisissä tiloissa sekä joukkoliikenteessä mukaan lukien koulukyydit sekä taksinkuljettajat ja -matkustajat. Muutoin voimassa on leviämisvaiheen maskisuositus THL:n ohjeiden mukaan yli 12-vuotiaille.

Tilannekuvaryhmä suosittelee kunnille julkistentilojen sulkemista yleisöltä.

Vuonna 2008 syntyneiden tai sitä nuorempien lasten harrastustoiminta sallitaan sisätiloissa enintään 10 hengen pienryhmissä.

Ulkona tapahtuvat harrastukset sallitaan vuosina 2001–2007 syntyneille. Ryhmäkoko tulee tällöin olla enintään 20 henkilöä. Sisätiloissa tapahtuva harrastustoiminta tulee keskeyttää.

Kaikki ryhmäharrastustoiminta tulee keskeyttää kaikilta vuonna 2007 syntyneiltä ja sitä vanhemmilta. Kuntouttava toiminta saa jatkua, mikäli sitä pystytään yli kahden metrin turvavälein ja muiden suositusten puitteissa toteuttamaan.

Matkustamista Suomen ja Venäjän välillä tulee välttää. Liikkumista tulee välttää erityisesti alueille, joissa koronavirustilanne on Etelä-Karjalaa vaikeampi. Matkustamista pohjoisen hiihtokeskuksiin ja ulkomaille tulee välttää. Samoin esimerkiksi turnausmatkoja maakuntien välillä ei suositella.

Kaikkia Etelä-Karjalan työnantajia suositellaan järjestämään etätyötä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Mikäli etätyö ei ole mahdollista, suositellaan, että työnantaja ohjeistaa kasvomaskin käyttöön kaikissa työtiloissa, vaikka turvavälien pitäminen olisi mahdollista. Ruokailuja ja kahvitaukoja tulee porrastaa. Työ- ja virkamatkoja sekä lähikoulutustilaisuuksia ei suositella.

RAUTJÄRVEN LEVIÄMISVAIHEEN RAJOITUKSET JA SUOSITUKSET

Kokoontumisrajoitukset

Rautjärvellä noudatetaan yleisötilaisuuksissa ja yleisissä kokouksissa Etelä-Suomen aluehallintoviraston 6 hengen kokoontumisrajoitusta. Määräys koskee kaikkia sisä- ja ulkotapahtumia.

Kaikissa tilaisuuksissa turvallisuus tulee varmistaa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antaman ohjeen mukaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 ohje:
https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf/bef30f76-8187-9d78-1444-bb0686c8eeb6/Ohje+yleis%C3%B6tilaisuuksiin+yleisiin+kokoontumisiin+ja+julkisten+tilojen+k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n+21.9.2020.pdf?

Vaikutukset kunnan palveluihin

Varhaiskasvatus ja perusopetus 1-6 luokkien osalta jatkavat työskentelyä vallitseva tilanne huomioon ottaen ja tarvittaessa sen muutokseen reagoiden. 7-9 luokat palaavat lähiopetukseen 12.4.2021 alkaen.

Kirjastossa saa asioida vain asioiden hoitamisen kannalta välttämättömän ajan ja pyydetään suosimaan ennakkovarauksia. Asiakasmäärät rajoitetaan pääkirjastossa 10 henkilöön ja Asemankirjastossa 5 henkilöön. Kirjaston asiakkaita kehotetaan vahvasti käyttämään maskia.

Kunnan ylläpitämät liikunta- ja kuntosalit suljetaan 5.3.2021 alkaen lukuun ottamatta Simpeleen koulun liikuntasalia, jossa voidaan jatkaa 2008 ja nuorempien lasten liikuntaryhmiä 10 henkilön enimmäisrajoituksella (mukaan luettuna ohjaajat) ja ohjaajien huolehtiessa lähikontaktien välttämisestä.

Ulkoliikuntapaikoilla tulee noudattaa 20 henkilön rajoitusta omaehtoisessa toiminnassa huomioon ottaen 6 henkilön rajoitus tapahtumissa.

Vuonna 2008 tai myöhemmin syntyneiden lasten koulupäivään liittyvä ryhmätoiminta voi jatkua.

Kunnan yleiset nuorisotilat suljetaan 5.3 alkaen.

Kansalaisopiston etäopetus jatkuu. Lähikurssien kevään oppitunnit on peruttu.

Kunnantalon ovet pysyvät kiinni. Sisään pääsee tarvittaessa soittamalla asiointipisteeseen tai asianomaiselle henkilölle.

Kunnan tiloja ei luovuteta yleisten kokousten järjestämiseen tai kunnan toiminnan ulkopuoliseen käyttöön.

Kunnan toimipisteiden asiakkaiden ja toimipisteen ulkopuolisten työntekijöiden tulee käyttää maskia. Kunnan työntekijöiden tulee käyttää maskia asiakaspalvelussa erityisesti asiakkaiden luona.

Kunnan luottamushenkilötoimielinten päätöskokouksia suositellaan pidettäväksi etäyhteydellä, mikäli se on mahdollista. Lähikokousten osallistujien määrä tulee pyrkiä rajoittamaan 10 henkilöön. Kokouksissa edellytetään kuitenkin puheenjohtajan ja esittelijän läsnäoloa kokoustilassa. Kokouksissa tulee noudattaa riittäviä etäisyyksiä sekä käytettävä kasvomaskia ja käsihuuhdetta. Kokoustarjoiluista pidättäydytään tartuntariskin vähentämiseksi.

Kunnanvaltuuston kokous 12.4.2021 on siirretty pidettäväksi 17.5.2021.

Muut kokoukset ja palaverit tulee pitää etäyhteyksillä.

Kunnan työntekijöiden tulee siirtyä etätyöskentelyyn, kun se on mahdollista, noudattaen kunnan etätyöohjeistusta.

Liikkumista tulee välttää alueille, joissa koronavirustilanne on Rautjärveä vaikeampi (esim. Lappeenranta).

Rautjärvellä 9.4.2021


Rautjärven kunta
valmiusjohtoryhmä