Etusivu / Rautjärven kunnan elinvoima- ja kehittämishankkeiden arviointi 2012-2019

 

UlkoisetPalvelut.jpg

Ajankohtaista

Kaikki Rautjärven kunnan ajankohtaiset uutiset

Rautjärven kunnan elinvoima- ja kehittämishankkeiden arviointi 2012-2019

30.9.2019 9:57

Rautjärven kunta halusi selvittää mitä hyötyä on saatu hankemuotoisesta toiminnasta.

Rautjärven kunta päätti arvioida omia elinvoima- ja kehittämishankkeitaan sekä pohtia onko niiden tekeminen kannattavaa. Arvioinnin kohteeksi valittiin vuosina 2012–2019 kunnan itse valmistelemat ja hallinnoimat elinvoima- ja kehittämishankkeet sekä hankkeet, joissa kunta oli kumppanin roolissa. Kunnan omia hankkeita oli yhteensä yhdeksän kappaletta ja kumppanuushankkeita oli yhteensä kuusi kappaletta. Kunnalla oli myös muiden toimialojen hankkeita, mutta ne jätettiin tämän arvioinnin ulkopuolelle.

 

Arvioinnin pohja-aineistona olivat hankkeiden projektisuunnitelmat, rahoituspäätökset ja loppuraportit. Niistä tehtiin yhteenveto, josta näkyivät hankkeisiin saatu rahoitus suhteessa kunnan omaan rahoitukseen ja tehtyyn talkootyöhön sekä hankkeiden tärkeimmät toimenpiteet ja niiden toteuma. Lisäksi hankkeiden vastaava projektipäällikkö kirjoitti ylös omat johtopäätöksensä hanketyöstä. Kunnan tekemä arviointi toimitettiin ulkopuoliselle auditoijalle, joka tarkasteli muun muassa arvioinnin oikeellisuutta sekä laajensi sitä tekemällä haastatteluja hankkeissa toimineille kumppaneille. Kunnan kumppanuushankkeet arvioitiin vain talouden näkökulmasta ja yleisellä tasolla johtopäätöksissä.

 

Kun hankkeita ja niiden vaikuttavuutta arvioitiin kokonaisuutena, näkyi niissä looginen ja yhtenäinen kehityskaari. Ensimmäiset hankkeet olivat enemmän laadullisia ja paljon henkilötyöaikaa sisältäviä kokonaisuuksia. Seuraavissa hankkeissa poimittiin aiemmissa esille tulleet kehittämistarpeet ja alettiin viedä niitä eteenpäin. Viimeisissä hankkeissa taas kehittäminen oli hyvin yksityiskohtaista, konkreettista ja tuloshakuista. Merkittävänä huomiona oli, että hankemuotoinen toiminta kunnan omana työnä, mahdollisti pitkäjänteisen ja tuloshakuisen kehityskulun. Vertailukohtina toimivat isommat maakunnalliset tai laajemmat kehittämishankkeet, joista saatiin myös tuloksia, mutta niiden hyödyntäminen oli vaikeaa etenkin pienille kunnille.

 

Kunnan omien hankkeiden kokonaisbudjetti oli 453 769 euroa. Kunnan oma rahoitus oli yhteensä 32 223,5 euroa. Keskimäärin kunta laittoi 7,1 % omaa rahoitusta per hanke. Loppu rahoitus koostui julkisista tuista, hankekumppaneiden yksityisestä rahoituksesta sekä tehdystä talkootyöstä. Hankkeissa tehtyä talkootyötä kertyi huimat 2404 tuntia, joka hankkeiden rahoitukseksi käännettynä tarkoitti noin 36 000 euroa. Hankkeilla saatiin aikaiseksi mittava määrä toimenpiteitä ja tuloksia, joita todennäköisimmin ei olisi muuten tehty. Hankkeiden tärkein rahoituskanava oli Euroopan maaseuturahasto, jonka tukien myöntämisestä vastaavat ELY-keskus ja alueelliset LEADER-yhdistykset. Ilman LEADER-yhdistyksen merkittävää tukea moni hanke ei olisi muotoutunut niin hyviksi, kuin ne nyt olivat.

 

Kunnan oman arviointiraportin ja ulkopuolisen arvioijan raportit voit ladata tästä:

Rautjärven kunnan elinvoimahankkeiden arviointi 2012-2019 – lukittu.xlsx

Rautjärven kunnan elinvoimahankkeiden itsearvioinnin auditointi 2019.pdf

 

Lisätietoa aiheesta,

Juha-Pekka Natunen

Elinvoima- ja hankekehittäjä

Rautjärven kunta

+35840 581 8040

juha-pekka.natunen@rautjarvi.fi

Takaisin ylös