Rautj 01.JPG

Rautjärvi

Ajankohtaista

Perusopetukseen, esiopetukseen ja koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

23.1.2018 10:00

Haku 23.2.2018 mennessä (iltapäivätoiminta 25.5.2018 mennessä)

PERUSOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Vuonna 2011 syntyneiden lasten oppivelvollisuus alkaa 9.8.2018. Simpeleellä opetus järjestetään ensimmäisen lukuvuoden ajan Kivijärven toimintakeskuksessa.

Perusopetuslain mukaan opetus tulee kunnassa järjestää siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.

Perusopetuslain mukaan kunta osoittaa oppivelvolliselle lähikoulun, mikä on ensisijainen koulu. Oppilas voi pyrkiä oppilaaksi myös muuhun kuin lähikouluun. Jos oppilas otetaan toissijaiseen kouluun, huoltaja vastaa oppilaan kuljettamisesta aiheutuvista kustannuksista.

Huoltaja, joka haluaa lykkäystä lapsensa koulunkäynnin aloittamiselle tai haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin, tulee esittää asiaa koskeva anomus hyvissä ajoin hyvinvointilautakunnalle.

Ensi syksynä perusopetuksen 1. luokalle tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Ilmoittautuminen perusopetukseen. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen puh. 040 564 3589.

Koulut kutsuvat uudet oppilaat tutustumiskäynnille toukokuussa.

Lisätietoja tarvittaessa antavat Simpeleen koulun rehtori Janne Hirvonen, puh. 040 5502485 ja Rautjärven aseman koulun koulunjohtaja
Satu Vertanen puh. 040 5522485.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN

Vuonna 2012 syntyneillä lapsilla on velvollisuus osallistua vuoden kestävään maksuttomaan esiopetukseen. Esiopetus alkaa 9.8.2018. Opetuksen laajuus on 700 tuntia lukuvuodessa, 4 tuntia päivässä. Esiopetuksen työajat noudattavat pääsääntöisesti perusopetuksen työaikoja. Esiopetusta annetaan kunnan päiväkodeissa.


Ensi syksynä esiopetukseen tulevien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu 23.2.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Ilmoittautuminen esiopetukseen. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen puh. 040 564 3589. Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös mahdollinen päivähoidon tarve.

Lisätietoja tarvittaessa antaa lastentarhanopettaja Tuula Pulkkinen, puh. 040 825 0798.

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN HAKEMINEN

Rautjärven kunta järjestää iltapäivätoimintaa lukuvuonna 2018-2019 1.-2. lk:n oppilaille sekä erityisoppilaille ja 3. lk:n oppilaille, jos ryhmään mahtuu. Iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivinä (ma-pe) Simpeleen koulun iltapäivätoiminnan ryhmässä ja Asemanseudulla Rautjärven aseman koulussa. Iltapäivätoiminta on maksullista.

Ilmoittautuminen tapahtuu 25.5.2018 mennessä ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Hakulomake koululaisen iltapäivätoimintaan. Ilmoittautumisen voi tehdä myös puhelimitse kunnanviraston yhteispalvelupisteeseen puh. 040 564 3589.

Lisätietoja tarvittaessa antaa rehtori Janne Hirvonen
puh. puh. 040 5502485.


Rautjärvellä 23.1.2018 Hyvinvointilautakunta

Takaisin ylös