Rautj 01.JPG

Rautjärvi

Ajankohtaista

Kuulutus vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville panosta

28.6.2018 3:00

Rautjärven kunta on käynnistänyt Simpele-Änkilä osayleiskaavan muutoksen ja laajennuksen laatimisen

Rautjärven kunta pyrkii turvaamaan omilla ratkaisuillaan kartonkitehtaan toiminnan kehittymisen ja jatkuvuuden. Tämän mahdollistamiseksi nykyisen teollisuusalueen läpi kulkeva yleinen tie on poistettava ja kulkuyhteyksille löydettävä korvaavat reitit. Erityisesti kevyelle liikenteelle tarvitaan toimiva ja turvallinen yhteys Konkalammen hiihtokeskuksen ja Pitkäjärven suuntaan.

 

Simpeleen taajaman kehittyminen edellyttää palvelujen saavutettavuuden parantamista valtatie 6, Karjalantien liittymäalueella. Samalla tulee parantaa Simpeleen rautatieaseman saavutettavuutta julkisten kulkuyhteyksien turvaamiseksi.

 

Änkilänmäen yritysaluetta kehitetään maakuntakaavan pohjalta työpaikkojen ja tilaa vievän kaupan alueena. Kehittämisen haasteena ovat mm. pohjavesien suojelu sekä alueen saavutettavuus niin Karjalantieltä kuin Simpeleen taajamastakin.

 

Oman erityisen tarpeen kehittämiseen tuo Simpeleen ja Änkilän välissä kulkeva Hiitolanjoki, jolla on valtakunnallista merkitystä matkailun ja luonnonsuojelun näkökulmasta. Taajaman osayleiskaavan alue on suunniteltu laajennettavaksi rajoittumaan voimassa olevan rantaosayleiskaavan alueisiin.

 

Tarkoituksena on maankäyttö- ja rakennuslain 62 ja 63 §:n sekä asetuksen 30 §:n edellyttämästä kaavojen valmisteluun liittyvästä vaikutusmahdollisuudesta ja vireilletulosta tiedottaminen. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävänä koko osayleiskaavan laadintaprosessin ajan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä sekä kunnan internet-sivulla, www.rautjarvi.fi.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulee jättää 31.8.2018 mennessä osoitteella Simpeleentie 12, 56800 SIMPELE tai rautjärven.kunta@rautjarvi.fi.

Lisätietoja suunnitelmista:

Rautjärven kunta:

kunnanjohtaja Harri Anttila, 040 055 9034, harri.anttila@rautjarvi.fi

Ramboll Finland Oy:

johtava asiantuntija Markus Hytönen, 040 721 7527, markus.hytonen@ramboll.fi

Rautjärvellä 28.6.2018

Kunnanhallitus


Takaisin ylös