Rautj 01.JPG

Rautjärvi

Ajankohtaista

Kiinteistön velvollisuus liittyä vesi- ja viemäriverkostoon Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen toiminta-alueilla

22.6.2017 6:00

Toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen tulee solmia liittymissopimus laitoksen kanssa verkostoihin tai toimittaa vapautuspäätös 31.10.2017 mennessä.

Vesihuoltolaki 681/2014 on tullut voimaan 1.9.2014 ja lain edellyttämät vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet on hyväksytty Rautjärven kunnan valtuustossa 8.11.2016 ja päivitetty Kv 26.09.2016 § 29. Vesihuoltolain 10 § mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Kiinteistö voi hakea vapautusta liittymisvelvollisuudesta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautuksen myöntämisperusteet on säädetty vesihuoltolaissa.

 

Rautjärven kunnan vesihuoltolaitos on kartoittanut kiinteistöt, vakituisesti asutut kiinteistöt sekä vapaa-ajan kiinteistöt joissa on tietojen mukaan paineellinen vesi ja/tai viemäri. Ja jotka sijaitsevat toiminta-alueilla, mutta eivät ole liittyneet vesi- ja/tai viemärilaitoksen verkostoon. Tiedot pohjautuvat laitoksen ja viromaistietoihin.

 

Toiminta-alueilla olevien kiinteistöjen tulee solmia liittymissopimus laitoksen kanssa verkostoihin tai toimittaa vapautuspäätös 31.10.2017 mennessä. Liikelaitos ja lupajohtokunta käsittelee asian vuoden 2017 loppuun mennessä.

 

Lisätietoa:

– Laitos, Ari Pöllänen, ari.pollanen(at)rautjarvi.fi, puh. 0400 172 248.

– Ympäristöviranomainen, Imatran seudun ympäristötoimi, Anna-Maija Wikström, Anna-Maija.Wikstrom(at)imatra.fi, puh. 020 617 4320

 

Liitteenä:

- Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta 23.5.2017 § 13

- Kirje liikelaitoksen kaikkien toiminta-alueiden liittymättömille kiinteistölle

- kartat toiminta-alueista

 

Rautjärvellä 22.6.2017. Vesihuoltoliikelaitos, Ari Pöllänen, toimitusjohtaja.


Tiedostot

Takaisin ylös