Etusivu / Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kiinteistöjen talvikunnossapito Rautjärven kunnassa

 

UlkoisetPalvelut.jpg

Ajankohtaista

Kaikki Rautjärven kunnan ajankohtaiset uutiset

Katujen, kevyen liikenteen väylien ja kiinteistöjen talvikunnossapito Rautjärven kunnassa

3.2.2020 16:00

Talvikunnossapito puhuttaa ja siitä saadaan paljon palautetta

Kunnasta kysytään usein mm. miksi jokin katu on auraamatta, vaikka muualla auraus on jo suoritettu tai miksi hiekoituksen yhteydessä ei kevyen liikenteen väylälle jätetä kaistaa potkukelkkoja varten. Tässä tiedotteessa on esitelty talvikunnossapidon ohjeistuksen pääkohtia Rautjärven kunnassa. Tiedotteen tarkoituksena on antaa vastauksia kuntalaisia askarruttaviin kysymyksiin talvikunnossapitoon liittyen. Tiedotteen lopussa on linkki karttoihin ja talvikunnossapidon ohjeisiin, joista voit tarkastaa oman tonttikatusi kunnossapitoluokan tai tutustua talvikunnossapidon tarkempiin ohjeistuksiin. Talvikunnossapidon työt kilpailutetaan säännöllisesti, viimeksi syksyllä 2019 talvikaudelle 2019 – 2020.

AURAUS

Talvikunnossapidossa kadut jaetaan kolmeen eri kunnossapitoluokkaan katuluokkien perusteella. Kunnossapitoluokituksen tarkoituksena on määrittää kunnossapitotoimenpiteille tarkoituksenmukainen järjestys ja väylien kunnolle tavoitteellinen laatutaso. Kunnossapitoluokituksen perusteina ovat liikenteen laatu, määrä ja maastolliset olosuhteet. Liikenneväylien aurauksessa noudatetaan mm. seuraavia ohjeita:

  • Kevyen liikenteen väylät pyritään käsittelemään ennen vastaavan kunnossapitoluokan ajoratoja ja niiden aurausjäljen tulee olla pinnaltaan karhea.

  • Aurauksen jälkeen tulee ajoratojen ja kevyen liikenteen väylien olla puhtaita irtolumesta.

  • Ajoradan tulee olla aina kunnossapitoluokasta riippumatta henkilöautolla ajettavassa kunnossa. (Ambulanssit, taksit yms.)

  • Auraus on suoritettava siten, että vältetään lumen kasaantumista suojateiden eteen, risteysten näkemäalueille, pysäkkialueille, katoksiin yms.

  • Liittymien näkemäalueilta poistetaan lumipenkat, kun penkan korkeus ylittää 80 cm.

  • Sunnuntaisin ja arkipyhinä 1. kunnossapitoluokassa voidaan noudattaa 2. kunnossapitoluokan laatustandardeja.

Aurauksen ajoitus liikenneväylät:

1. Luokka

1. luokan kevyen liikenteen väylät ja ajoradat aurataan mahdollisimman nopeasti laatustandardin alituttua (> 5 cm) ja ennen vuorokauden liikenteen huipputunteja.

2. Luokka

2. luokan kevyen liikenteen väylät ja ajoradat aurataan laatustandardin alituttua (> 8 cm) yleensä lumisateen lakattua. 2. luokan kadut aurataan normaalisti 1. luokan katujen jälkeen.

3. Luokka

3. luokan kadut aurataan laatustandardin alituttua (> 12 cm) yleensä lumisateen lakattua. 3. luokan kadut aurataan normaalisti 2. luokan katujen jälkeen.

Koska Rautjärven asemanseudulle joudutaan ajattamaan urakoitsija Simpeleeltä, on sovittu että koko alue aurataan kerralla kunnossapitoluokituksen mukaisessa järjestyksessä keskimääräisen lumen syvyyden ylittäessä 5 cm. 

LIUKKAUDEN TORJUNTA

Liukkauden torjuntaan ryhdytään aina, kun sääolosuhteiden muutos aiheuttaa tuntuvan liukkauden lisääntymisen (esim. sään lauhtuminen, alijäähtynyt sade, kostean ajoradan jäätyminen, ajoradalle valuneen veden jäätyminen tai jossakin tapauksissa lumisade.) Liukkauden torjuntaa suoritetaan pääosin kevyen liikenteen väylillä ja suojateillä.  Ajoratoja hiekoitetaan vain poikkeustilanteissa ja silloinkin vain tarvittavin osin (risteysalueet, raskaan liikenteen käyttämät reitit, mäet, yms.)

Liukkauden torjuntamateriaali on levitettävä tasaisesti käsiteltävälle alueelle (kunnan vastuu tienpitäjänä!).

POIKKEUKSELLISET OLOSUHTEET

Erittäin voimakkaan lumisateen aikana (10 cm 6 tunnin aikana) voivat kunnossapitoluokkien laatustandardien mukaiset lumimäärät ylittyä kaduilla ja kiinteistöillä, koska kunnossapitokalustoa ei ole mitoitettu poikkeuksellisia lumisateita varten.

KIINTEISTÖJEN TONTTILIITTYMÄT

Tonttiliittymän kunnossapito kuuluu kiinteistön omistajalle. Kiinteistön omistajan velvollisuutena on tarvittaessa poistaa aurauksessa kadun vierelle ja tonttiliittymiin kertyneet lumivallit. Kiinteistöjen lumia ei saa siirtää katualueelle eikä katujen näkemäalueille. Ympäristöviranomainen voi määrätä kiinteistönomistajan poistamaan lumet em. tapauksissa ja suorittamaan kunnossapito- ja puhtaanapitovelvoitteensa.

Kysymyksiin vastaa ja lisätietoja antaa:

Juho Jylhä, puh. 0400 654897, email: juho.jylha@rautjarvi.fi

Tiedostot

Takaisin ylös