Siirry sisältöön
 • A

  • Aineisto- ja tietopalvelu

   Aineisto- ja tietopalvelussa asiakirjahallinto pitää asiakirjat yleisön saatavilla ja avustaa arkistojen käytössä.

  • Asemakaavoitukseen vaikuttaminen

   Kaavoituksella ja muulla maankäytön suunnittelulla edistetään turvallisen, viihtyisän ja taloudellisen elin- ja toimintaympäristön muodostumista.

 • E

  • Erityisvarhaiskasvatus

   Lapsella on oikeus kunnalliseen varhaiskasvatukseen vanhempainrahakauden jälkeen, kouluikään asti.

  • Esiopetus

   Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat kunnan järjestämään esiopetukseen.

  • Etsivä nuorisotyö

   Erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin.

 • I

 • J

  • Jätehuollon neuvonta

   Jäteneuvonta

  • Jätehuolto

   Kotitalouksien jätehuoltopalvelut: jätteenkuljetukset ja jätteiden vastaanottopalvelut

  • Jätteenkuljetus

   Kotitalouksien kuiva- ja biojätteiden kuljetukset, hyötyjätteiden kuljetukset taloyhtiöiltä, haja-asutusalueen aluekeräyspisteet

 • K

  • Kansalaisopisto

   Kansalaisopisto tarjoaa opetusta kunnan kaikille ikäryhmille.

  • Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

   Asemakaava-alueella olevien katujen, torien, puistojen, istutusten ja muiden yleisten alueiden kunnossapito ja puhtaanapito on kunnan vastuulla.

  • Kirjastopalvelut

   Rautjärvellä on kaksi kirjastoa: pääkirjasto Simpeleellä ja lähikirjasto Asemanseudulla.

  • Koulukuljetus

   Koulukuljetukseen ovat oikeutettuja oppilaat, joiden koulumatka on vähintään viisi kilometriä ja jotka asuvat oman koulupiirin alueella.

  • Kulttuuriin liittyvän kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Kunnan hyvinvointilautakunta jakaa kohdeavustuksia paikallisen kulttuuritoiminnan tukemiseen ja erilaisten kulttuuriharrastusten edistämiseksi.

  • Kunnallinen perhepäivähoito

   Simpeleen keskustan lähituntumassa toimii kaksi kunnallista, omassa kodissaan työskentelevää perhepäivähoitajaa.

  • Kunnallinen varhaiskasvatus

   Rautjärven kunnassa toimii kaksi päiväkotia, toinen Simpeleellä ja toinen Rautjärven asemanseudulla. Kunnassa on kaksi perhepäivähoitajaa.

  • Kunnan vuokra-asunnot

   Rautjärven kunnassa on yhteensä n. 180 vuokra-asuntoa: kerrostalo- ja rivitaloasuntoja Simpeleellä ja rivitaloasuntoja Rautjärven asemanseudulla.

  • Kuntalaisaloite

   Kuntalaisaloite.fi on oikeusministeriön tarjoama palvelu ja sen käyttö on turvallista ja maksutonta.

 • L

  • Leikkipuistot

   Kunnalla on kaksi leikkipuistoa.

  • Liikenneturvallisuus

   Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä.

  • Liikunnan kansalaistoiminnan tuki ja avustukset

   Avustuksia voivat hakea Rautjärvellä toimivat, rekisteröidyt urheiluseurat.

  • Liittyminen vesi- ja viemäriverkostoon

   Kun kiinteistönomistaja haluaa liittää kiinteistön vesihuoltolaitoksen vesijohtoon ja jätevesiviemäriin, on käännyttävä vesihuoltolaitoksen puoleen.

  • Lukiokoulutuksen opinto-ohjaus

   Opinto-ohjauksen tavoitteena on opiskelijan itsetuntemuksen parantaminen, opiskelutaitojen kartuttaminen ja ammatinvalinnan tukeminen.

  • Lukiokoulutus

   Rautjärven lukio on hyvä yleislukio, jossa korostuvat pienten ryhmien lisäksi joustavat yksilölliset opiskelusuunnitelmat.

 • M

  • Maahanmuuttajien valmistava opetus

   Maahanmuuttajataustaisille oppilaille järjestetään vuoden kestävää valmistavaa opetusta ja S2-kielen opetusta sekä suomalaisen kulttuurin tuntemusta.

  • Maahanmuutto ja kotouttaminen

   Maahanmuuttopalveluista Etelä-Karjalassa vastaa Eksote.

  • Maaseututoimi

   Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kuntien maaseutuelinkeino-viranomaisille laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalassa.

  • Maisematyölupa

   Maa-alueen omistajan tai haltijan on haettava lupa maisemaa muuttavaan maanrakennustyöhön, puiden kaatamiseen ym. toimiin asemakaava-alueella.

  • Matonpesupaikat

   Kunnan ylläpitämät matonpesupaikat.

 • N

  • Nuorisotilat

   Rautjärven kunnan nuorisotila sijaitsee Simpeleellä kunnantalon alakerrassa.

  • Nuorisotyö

   Nuorisotoimen tehtävänä on luoda edellytyksiä nuorten harrastuksille järjestämällä tiloja ja tukemalla nuorisotyötä tekevien järjestöjen toimintaa.

  • Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

   Rautjärven kunnan hyvinvointilautakunta jakaa kohdeavustuksia paikallisen nuorisotyön tukemiseen.

 • O

  • Opiskeluhuolto lukiokoulutuksessa

   Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä.

  • Oppilaanohjaus

   Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa.

 • P

  • Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

   Iltapäivätoimintaryhmät toimivat Simpeleen koululla ja Rautjärven Aseman koululla.

  • Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

   Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

  • Perusopetuksen oppilashuolto

   Oppilashuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu tarpeen tullen.

  • Perusopetus

   Perusopetusta annetaan Simpeleen koulussa (1-9 luokat) sekä Rautjärven aseman koulussa (1-6 luokat).

  • Purkamislupa

   Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta.

  • Päiväkotihoito esiopetusikäisille

   Esiopetukseen osallistuvalla lapsella on mahdollisuus käyttää päivähoitopalveluja, jos hän esiopetuksen lisäksi tarvitsee myös päivähoitoa.

 • R

 • S

 • T

  • Taiteen perusopetus

   Taiteen perusopetusta annetaan Simpelejärven opistossa Rautjärvellä.

  • Tilojen vuokrauspalvelu

   Kunnalla on vuokrattavana kokoustiloja sekä liikuntapaikkoja.

  • Tori

   Simpeleellä harjoitetaan torikauppaa torstaisin.

 • V

  • Venepaikat

   Rautjärven kunta vuokraa venepaikkoja Tiiliruukista.

 • Y