Etusivu / Palvelut / Ulkoiset palvelut / Ympäristö

 Pitkäjärvi_laavu.jpg

Ympäristö

Ympäristölupa

Ympäristöterveydenhuollon palveluiden tarkoituksena on ehkäistä elinympäristöstä aiheutuvia terveyshaittoja ja tarjota kotieläinten sairauksien- ja terveydenhoitoa.

Ympäristönsuojelun avulla turvataan viihtyisä ja virikkeitä antava, terveellinen sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Eräät ympäristöterveyteen ja ympäristönsuojeluun liittyvät toiminnot tai huoneistot edellyttävät joko ilmoituksen tekemistä tai luvan hakemista asianomaiselta viranomaiselta.

Luvanvaraista toimintaa ei saa aloittaa ennen luvan myöntämistä. Ilmoituksen perusteella viranomainen tekee asiasta riippuen joko päätöksen tai antaa ilmoituksen tekijälle todistuksen ilmoituksen käsittelystä. Luvanvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi tupakkatuotteiden myynti, maa-ainesten ottaminen sekä ympäristöluvanvaraiset laitokset.

Ilmoitusta vaativia huoneistoja ovat mm. yleiset saunat, oppi- ja hoitolaitokset sekä majoitusliikkeet.

Erityisen häiritsevää melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta tai tapahtumasta tulee tehdä meluilmoitus.

Kenelle ja millä ehdoin

Ympäristölupaa ei tarvita lyhytaikaisiin, koeluonteisiin toimiin, joiden tarkoituksena on esimerkiksi kokeilla uutta tekniikkaa.

Imatran seudun ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Rautjärven alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Tausta ja lainsäädäntö

Ympäristönsuojelulain mukaan toimintaan, johon sisältyy ympäristön pilaantumisen vaara, tarvitaan ympäristölupa. Toimintaan on saatava lupa, jos siitä voi aiheutua esimerkiksi maa-alueen, ojan, lähteen, noron tai muun vesistön pilaantumista.

Ympäristöluvanvaraisia ovat myös sellaiset ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavat vesitaloushankkeet, jotka eivät edellytä vesilain mukaista lupaa. Luvanvaraisen uuden toiminnan ohella ympäristölupa on oltava toiminnan päästöjä tai niiden vaikutuksia lisäävään tai muuhun toiminnan olennaiseen muuttamiseen.

Ympäristöluvanvaraisia toimintoja ovat esim. metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat, jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely, kaivostoiminta, turkistarhaus, kalankasvatus sekä satama- ja lentoasematoiminta. Ympäristölupa tarvitaan myös, jos toiminta voi aiheuttaa kohtuutonta rasitusta lähellä asuville.

Ympäristönsuojelulaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2014/20140527

Ympäristönsuojelumääräykset

Rautjärven kunnan uudet ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan 1.2.2018

Rautjärven kunnan ympäristönsuojelumääräykset 2017 kv 11.12.2017.pdf

Rautjärvi on Hinku-kunta

Kohti hiilineutraalia kuntaa -hankkeessa (HINKU) kunnat, yritykset, asukkaat ja asiantuntijat ideoivat ja toteuttavat yhdessä ratkaisuja kasvihuonekaasupäästöjen hillitsemiseksi. HINKU-kunnat ovat sitoutuneet tavoittelemaan 80 prosentin päästövähennystä vuoteen 2030 mennessä vuoden 2007 tasosta.

hinku.jpg

Pieneläinhautausmaa

Pieneläinten hautausmaa sijaitsee Simpeleellä osoiteeessa Kaljusenkyläntie 29.

Hautausmaa on tarkoitettu alle 40 kg painoisten koirien, kissojen ja muiden lemmikkieläinten hautaamiseen. Isompia eläimiä saa haudata vain tuhkattuina uurnassa.

Tiedustelut Rautjärven kunnan yhteispalvelupisteestä,
p. 05 687 211, josta saa myös ohjeet hautaamiseen.

Takaisin ylös