Etusivu / Palvelut / Tekniset palvelut / Rautjärven Vesi

 Lahnanen_2.jpg

Rautjärven Vesi

Vesihuoltoliikelaitos

Rautjärven kunnan vesihuoltoliikelaitoksen tehtävänä on yleiset laatuvaatimukset täyttävä talousveden tuottaminen ja häiriötön jakelu toiminta-alueille. Viemärilaitoksen tehtävänä on johtaa vesilaitoksen toimittama talousvesi käytön jälkeen puhdistusvaatimukset täyttävään käsittelyyn ja edelleen purkuvesistöön.

Vedenottamoita on kaksi. Simpeleellä Kivijärven Merosen rannassa ja Asemanseudulla Tulilammella.

Jätevedenpuhdistamo on Simpeleellä Vihviläsuolla. Asemanseudun jätevedet johdetaan siirtoviemäriä myöten Ruokolahdelle ja sieltä edelleen Imatran jätevedenpuhdistamolle.
Yhteystiedot
Tekninen johtaja Ari Pöllänen
p.040 017 2248
ari.pollanen@rautjarvi.fi

Vesi- ja viemärilaitoksen hoitaja Heikki Riikonen
p. 040 065 4803

Vesihuoltoammattimies Jouko Asikainen
p. 040 542 6676

Laskutus
Taloussihteeri Tuula Luhaniemi
p. 040 181 4010
tuula.luhaniemi@rautjarvi.fi
Takaisin ylös