Etusivu / Palvelut / Sivistys, nuoriso ja liikunta / Liikunta / Avustukset

 Urheilukenttä.jpg

Avustukset

Yleistä

Liikuntalain mukaan, yleisten edellytysten luominen liikunnalle on valtion ja kuntien tehtävä. Liikunnan järjestämisestä vastaavat pääasiassa liikuntajärjestötö. Kunnan tulee luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle kehittämällä paikallista ja alueellistä yhteistyötä  sekä terveyttä edistävää liikuntaa, tukemalla kansalaistoimintaa, tarjoammalla liikuntapaikkoja sekä järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.
 Avustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon se, miten järjestö toimii liikuntalain tarkoituksen toteuttamiseksi. Hakijoiden keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon järjestöjen toiminnan laatu ja laajuus.

Jakoperiaatteet
Jotta lain henki toteutuisi kunnassamme mahdollisimman hyvin, on avustusten jakoperusteita tarkistettu sivistyslautakunnan päätöksellä 6.6.2012. Avustusten jaolla kunta voi ohjata kuntalaisille suunnattua liikuntatarjontaa ja liikunnan laatua. Avustuksia jaettaessa painotetaan nuorten- ja lastentoiminnan määrää, laatua, suunnitelmallisuutta ja kasvatuksellisuutta. Lisäksi painopisteenä on ohjaajien ja valmentajien koulutus ja tätä kautta harjoitusten ja tapahtumien laadukkuus ja suunnitelmallisuus.
Takaisin ylös