Etusivu / Palvelut / Sivistys, nuoriso ja liikunta / Kirjasto / Käyttösäännöt

 Kirjasto 1.jpg

Käyttösäännöt

Etelä-Karjalan kirjastojen yhteiset käyttösäännöt

Näitä käyttösääntöjä noudatetaan kaikissa Etelä-Karjalan kuntien kirjastoissa.

Palvelut

Kirjasto tarjoaa aineistokokoelmansa ja verkkoaineistoa, yleisötiloja ja laitteita sekä henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaiden käyttöön. Kirjasto välittää lainoja myös muista kirjastoista. Osa palveluista on maksullisia.

Kirjastokortti ja käyttäjän vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.
Kirjastokortin saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.
Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä kirjastossa asioitaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.
Lainattua aineistoa on pidettävä huolellisesti. Asiakas vastaa itse, mikäli lainattu tallenne vahingoittaa asiakkaan laitteita.

Lainaus

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja. Tarkista laina-ajat kirjastosta. Lainauskuitissa näkyviä eräpäiviä on noudatettava. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia.
Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota kirjastossa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä sen määräämiä maksuja.

Maksut

Heili-kirjastokimpan maksut yhtenäistetään. Tarkista voimassaolevat maksut kirjastosta.
Kirjasto perii maksun mm. myöhästyneistä lainoista ja kadonneesta tai turmeltuneesta aineistosta sekä kirjastokortin uusimisesta. Jäljenteistä, aineiston varaamisesta ja kaukolainoista peritään maksu myös silloin, kun tilattua aineistoa ei noudeta.
Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi AV-tallenteita ei voi korvata uudella kappaleella.
Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

Kirjaston perimät uudet maksut 1.12.2013 alkaen:
Myöhästymismaksu 0,20 €/vuorokausi/laina, ei lastenaineistosta.
Varausmaksu 1 €/varaus, ei lastenaineistosta.
Huomautusmaksu 0,50 €/huomautus, myös lastenaineistosta.
Laskutuslisä 5 €/lasku, myös lastenaineistosta.

Kaukolainamaksu 2 € maakuntakirjastoista, 5 € yliopistokirjastoista.
Mustavalkokopiot ja tulosteet:
A4 0,20 €/kpl
A3 0,50 €/kpl

Maksuista lisätietoa kirjastossa.

Käyttöoikeuden menettäminen

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut.
Käyttösääntöjen rikkomisesta, häiritsevästä käyttäytymisestä ja kirjaston omaisuuden tahallisesta turmelemisesta voi seurata käyttö- ja lainausoikeuden menetys.

Asiakkaan tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön.

Huomautukset

Kirjastoa ja sen asiakaspalvelua koskevat huomautukset voi tehdä kirjaston johtajalle.

Rautjärven kirjaston laina-ajat

4 viikkoa: kirjat, nuotit ja äänikirjat
2 viikkoa: musiikkiäänitteet, CD-ROM -levyt, lehdet ja kartat
1 viikko: DVD-levyt ja videokasetit

 

 

Takaisin ylös