Etusivu / Palvelut / Sivistys, nuoriso ja liikunta / Kirjasto / Käyttösäännöt

 kirjastosali_nettiin3.jpg

Käyttösäännöt

Etelä-Karjalan kirjastojen käyttösäännöt

Näitä käyttösääntöjä noudatetaan kaikissa Etelä-Karjalan kuntien kirjastoissa.

Palvelut

Kirjasto tarjoaa aineistokokoelmansa ja verkkoaineistoa, yleisötiloja ja laitteita sekä henkilökunnan asiantuntemuksen asiakkaiden käyttöön. Kirjasto välittää lainoja myös muista kirjastoista. Osa palveluista on maksullisia.

Kirjastokortti ja käyttäjän vastuu

Kirjaston käyttöoikeus on kaikilla, jotka noudattavat näitä käyttösääntöjä.

Kirjastokortin ja tunnusluvun saamiseksi asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä ja sitouduttava allekirjoituksellaan noudattamaan käyttösääntöjä. Alle 15-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus. Yhteisökortilla lainatusta aineistosta on vastuussa kortin allekirjoittanut henkilö.

Kirjastokortti on henkilökohtainen ja asiakas on vastuussa kaikesta kortilla lainatusta aineistosta. Kirjastokortti on aina esitettävä kirjastossa asioitaessa. Kortin katoamisesta ja osoitteen tai nimen muutoksesta on ilmoitettava välittömästi kirjastoon. Asiakas on vastuussa ennen kirjastokortin katoamisilmoitusta kortilla lainatusta aineistosta ja kertyneistä maksuista.

Kirjaston käyttäjä on velvollinen käsittelemään kirjaston aineistoa ja muuta omaisuutta huolellisesti siten, ettei se vaurioidu. Kirjasto ei vastaa lainatun aineiston tai käytetyn välineistön asiakkaalle aiheuttamista vahingoista.

Lainaaminen

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja. Yleisimmät laina-ajat on lueteltu erillisellä liitteellä. Lainan voi uusia, jos aineistosta ei ole varauksia tai uusimiskertojen maksimimäärä ei ylity. Lainan voi uusia kirjaston asiakaspalvelupisteessä, verkkokirjastossa, puhelimitse tai sähköpostin välityksellä.

Elokuvien, pelien ja tv-ohjelmien lainaamista rajoitetaan kuvaohjelmalain säätämien ikärajojen mukaan.

Asiakkaat voivat tehdä aineistosta varauksia ja hankintaehdotuksia. Aineistoa, jota kirjastossa ei ole, välitetään kaukolainaksi muista kirjastoista. Kaukopalvelussa noudatetaan valtakunnallisia ohjeita, lainan antaneen kirjaston ehtoja sekä sen määräämiä maksuja.

Palauttaminen

Lainat on palautettava tai uusittava viimeistään lainan eräpäivänä. Palauttaminen tapahtuu asiakkaan vastuulla ja siitä saa halutessaan kuitin.

Maksut

Kirjaston omien aineistojen käyttö, lainaaminen ja varaaminen sekä kirjaston käyttäjille annettava ohjaus, neuvonta ja tietopalvelu on maksutonta. Kirjasto perii maksun mm. myöhässä palautetusta aineistosta, varatun aineiston noutamatta jättämisestä, myöhästymisilmoitusten ja laskujen toimittamisesta, turmeltuneesta aineistosta sekä tulosteista. Voimassa olevat maksut on lueteltu erillisellä liitteellä.

Kirjasto ei ole vastuussa eräpäivämuistutusten tai myöhästymisilmoitusten perillemenosta. Myöhästymismaksu peritään myös siinä tapauksessa, että lainojen uusiminen verkkokirjastossa ei ole onnistunut.

Kadonnut tai vahingoittunut aineisto on korvattava uudella vastaavalla kappaleella tai maksamalla siitä kirjaston määräämä hinta. Tekijänoikeusmaksujen vuoksi DVD-, Blu-Ray- ja CD-rom -levyjä ei voi korvata uudella kappaleella.

Kirjastolla on oikeus periä saatavansa oikeusteitse. Asiakas korvaa maksujen perinnästä aiheutuneet kulut.

Lainausoikeuden menetys

Asiakas menettää lainausoikeuden, jos palauttamattomia lainoja on laskutettu tai maksamattomat maksut ylittävät määritellyn rajan. Lainauskielto on voimassa kunnes asiakas on suorittanut maksut.

Käyttöoikeuden menetys

Käyttöoikeuden menetyksellä tarkoitetaan määräaikaista kieltoa kirjaston käyttöön niissä tapauksissa, kun asiakas toistuvasti ja olennaisesti aiheuttaa häiriötä kirjaston toiminnalle, vaarantaa sen turvallisuutta tai vahingoittaa kirjaston omaisuutta. Käyttökielto voi olla enintään 30 päivää. Käyttöoikeuskiellon määrää joko kirjastotoimenjohtaja tai hänen sijaisensa. Ennen käyttökiellon antamista osapuolille varataan tilaisuus tulla kuulluksi. Käyttökiellosta tehdään viranhaltijapäätös, johon asiakas voi vaatia oikaisua kuntalain mukaisesti.

Asiakkaan tietosuoja

Kirjaston lainaajarekisteri on henkilötietolain mukainen. Kirjastolla on oikeus tallentaa lainaajan henkilötunnus rekisteriin (henkilötietolaki 523/1999, 13§). Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisten käyttöön. Rekisteriseloste on nähtävillä kirjastossa ja kirjaston verkkosivuilla.

Rautjärven kirjaston perimät maksut

Myöhästymismaksu 0,20€/vrk/laina, enintään 6€/laina, ei lastenaineistosta.
Myöhästymismaksu peritään kaikilta kalenteripäiviltä, myös juhlapyhiltä.

Varaus ja aineiston tilaus Heili-kirjastosta maksuton
Maksu noutamatta jääneestä varauksesta 1,50 €, ei lasten aineistosta.
                       
Huomautusmaksu 0,80€/kpl, myös lasten aineistosta.
Laskutuslisä 5€/lasku, myös lasten aineistosta.
Kirjastokortin uusiminen 2 €

Kaukolainamaksu tilattaessa aineistoa Heilikirjastojen ulkopuolelta 5 €     
            

Kopiot ja tulosteet                       
0,20€  A4 mustavalkoinen
0,50€  A3 mustavalkoinen      
1,00 € A4 värillinen                       
1,50€ A3 värillinen

Yleisimmät laina-ajat

Aineistoilla on erilaisia laina-aikoja, eräpäivät on syytä aina tarkistaa eräpäiväkuitista.

Neljä (4) viikkoa:

* kirjat 
* äänikirjat
* kartat
* kielikurssit 
* nuotit ja partituurit
* cd-rom–levyt

Kaksi (2) viikkoa:

* lehdet
* cd-levyt (musiikki)
* kirjat, joista on useita varauksia
* pikalainat
* dvd-levyt
* blu-ray–levyt

 
Takaisin ylös