Etusivu / Palvelut / Sivistys, nuoriso ja liikunta

 Sivistys, nuoriso ja liikunta.jpg

Sivistys, nuoriso ja liikunta

Hyvinvointipalvelut

Hyvinvointipalveluihin sisältyvät varhaiskasvatus, perusopetus, lukio, kansalaisopisto, vapaa-aikapalvelut ja ravintohuolto. Lisäksi 1.6.2017 toteutetun kunnan hallintouudistuksen myötä myös kunnan hyvinvointitehtävien koordinointi, hyvinvointikertomuksen laadinta ja raportointi, turvapaikan saaneiden henkilöiden palvelujen koordinointi, asumispalveluiden kehittäminen ja hallinta, asiointiliikenne, vanhusneuvosto sekä yhteydenpito Imatran vammaisneuvostoon.

Lisääntyneistä työtehtävistä johtuen kuntaan on perustettu hyvinvointisihteerin virka, mikä täytettiin 1.9.2017 lukien. Kuntaan on myös perustettu nuorten vaikuttajaelin, joka on aloittanut toimintansa syksyllä 2017.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalvelut pitävät sisällään kirjaston, kulttuuritoimen, liikunnan ja ulkoilun sekä nuorisotoimen. Kirjasto toimii kahdessa pisteessä, pääkirjastossa Simpeleellä ja Aseman kirjastossa kunnan eteläpäässä. Pääkirjasto on auki neljänä ja Aseman kirjasto yhtenä arkipäivänä viikossa.

Liikunnasta ja ulkoilusta vastaa liikunnanohjaaja, joka toimii yhden päivän viikossa myös Simpeleen koulun liikunnan opettajana. Liikuntatoimessa pääpaino on terveysliikunnan lisääminen erityisesti lapsille, nuorille ja ikäihmisille.

Nuorisotoimesta vastaa nuorisokuraattori. Nuorisotoimi pitää nuorille ja varhaisnuorille Avointen Ovien toimintaa Simpeleellä kaksi kertaa viikossa ja Rautjärven aseman seudulla varhaisnuorten kerhoa kerran viikossa. Nuoria kohdataan lisäksi ryhmäytyksissä, leireillä, retkillä, tapahtumissa ja kerhoissa (mm. tukioppilastoiminta, Mahis-ryhmät). Nuorisotoimi järjestää myös kansainvälisyystoimintaa ryhmävaihtojen ja vapaaehtoistyöntekijöiden muodossa.

Etsivä nuorisotyö toimii kunnassa hankerahoituksen turvin. Etsivä nuorisotyöntekijä ottaa yhteyttä esim. vailla opiskelupaikkaa olevaan tai opintonsa keskeyttäneeseen nuoreen ja auttaa häntä jatkopaikan löytämisessä. Etsivä nuorisotyöntekijä työskentelee myös ennaltaehkäisevässä mielessä ja on säännöllisesti tavoitettavissa sekä kouluilla, että nuorisotiloilla.

Vapaa-aikapalveluiden kaikki osa-alueet tekevät tiivistä yhteistyötä keskenään, kunnan muiden toimijoiden sekä kolmannen sektorin kanssa. 

Takaisin ylös