Etusivu / Palvelut
Palvelut.jpg

Palvelut

Rautjärven kunnan palvelut

Pelastustoiminta

Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen pelastustoiminnan tulosyksikössä toimii n. 800 henkilöä koostuen päätoimista, sivutoimista ja sopimuspalokuntien hälytysosastojen henkilöstöstä.

Pelastustoiminta

• vastaa tarkoituksenmukaisen sopimuspalokuntajärjestelmän kehittämisestä ja ylläpitämisestä yhteistyössä sopimuspalokuntien kanssa

• edistää pelastustoimen tehtävissä käytettävien vapaaehtoisten organisaatioiden toimintaedellytyksiä käytössä olevin resurssein

• vastaa erillisten sopimusten perusteella palokuntien suorittamista ensihoitoon kuuluvista ensivastetehtävistä

• vastaa sopijakuntien osalta öljyvahinkojen torjuntalaissa tarkoitetun kunnan öljyvahinkojen jälkitorjuntaviranomaisen tehtävistä

• vastaa turvallisuusselvityksen piiriin kuuluvien kohteiden (SEVESO – kohteet) osalta edellytettyjen ulkoisten pelastussuunnitelmien laadinnasta ja ylläpidosta

• vastaa pelastustoimintaan osallistuvan sopimuspalokuntien henkilöstön perus- ja täydennyskoulutuksen suunnittelusta sekä ohjaaa ja tukee sopimuspalokuntien pelastustoiminnan har-oittelua ja muun sisäisen koulutuksen toteuttamista.

• vastaa viestiliikenteen, pelastusmuodostelmien hälyttämisen, kenttäjohtamisjärjestelmien sekä väestön varoittamisjärjestelmien kehittämisestä ja ylläpitämisestä

• vastaa yhteistyössä kuntien kanssa sammutusvesihuollosta

• valmistelee ja suunnittelee väestönsuojeluun liittyvät asiat pelastustoiminnan osalta

• valmistee ja suunnitelee väestön suojaamiseen kuuluvat onnettomuus- ja kohde-evakuointeihin liittyvät suunnitelmat yhteistyössä sopijakuntien kanssa

• vastaa pelastustoiminnassa tarvittavan kaluston ja varusteiden kehittämisestä, hankinnasta, ylläpidosta, huollosta ja huollon ohjeistuksesta, korjaamopalveluista sekä tarvittavien kalustoluettelojen ylläpidosta

Kiirellisissä asioissa soita aina 112

Muissa asioissa yhteystiedot löytyvät sivulta www.ekpelastuslaitos.fi

Liittyvät palvelut

Nuohous

Nuohouksen järjestäminen Etelä-Karjalan alueella

Katso tiedot
Näytä kaikki liittyvät palvelut
Takaisin ylös