Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Oppilaan tukipalvelut / Oppilaanohjaus
koulun piha.png

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tavoitteena on tukea nuorta itsetuntemuksen parantamisessa, opiskelutaitojen kartuttamisessa ja ammatinvalinnassa. Oppilaanohjauksen tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymistä, hyviä tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.

Lisäksi kukin yläkoulun oppilas käy vähintään kerran lukuvuodessa oppilaanohjaajan kanssa ohjauskeskustelussa, jossa käsitellään nuoren kannalta tärkeitä itsetuntemuksen ja ammatinvalinnan teemoja. Pienryhmäohjausta järjestetään tarpeen mukaan.

Oppilaanohjauksen tunneilla käsiteltäviä aiheita ovat opiskelutaidot ja koulunkäynti, itsetuntemus, jatko-opintomahdollisuudet, ammatit ja ammattialat sekä työelämä. Luokkamuotoisessa ohjauksessa painotetaan yhteiskoulun alkuvaiheessa koulun toimintaan perehtymistä, hyviä tapoja, toisten huomioon ottamista ja opiskelutaitoja. Opintojen loppuvaiheessa korostetaan uravalinnan suunnittelua ja jatko-opintoihin valmentautumista.

Verkkoasiointi

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun kanslia

Simpeleen koulun kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165

Perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilaanohjaukseen. Opinto-ohjaajan ohella jokaisen opettajan tehtäviin kuuluu ohjata oppilasta opiskelussa ja oppimistaidoissa ja ehkäistä opiskeluun liittyviä ongelmia ennalta.

Oppilaanohjaus tarkoittaa myös oppilaan itseluottamuksen, persoonallisuuden kasvun, kehityksen ja osallisuuden tukemista. Ohjaus on erityisen tärkeää koulunkäynnin nivelvaiheissa eli siirryttäessä koulusta toiseen.

Alakoulussa oppilaanohjausta toteutetaan yleensä muun opetuksen ja toiminnan yhteydessä. Yläkoulussa oppilailla on oppilaanohjaustunteja, joilla käsitellään opiskelutaitojen ja itsetuntemuksen lisäksi jatko-opintomahdollisuuksia, ammatteja ja työelämää. Jokainen oppilas saa myös henkilökohtaista neuvontaa yksin tai pienryhmässä.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Näytä kaikki liittyvät palvelut

Jatko-opintoihin tutustuminen

Jatko-opintomahdollisuuksiin tutustutaan erityisesti 9.luokan aikana oppilaanohjauksen tunneilla, vierailemalla toisen asteen oppilaitoksissa ja keskustelemalla koululle saapuvien vierailijoiden kanssa. Toteutuvista vierailuista tiedotetaan opinto-ohjauksen tunneilla ja Wilman kautta. Tutustumiskohteita voi myös itse ehdottaa oppilaanohjaajalle. Otathan yhteyttä, mkäli haluat tutustua toisella paikkakunnalla sijaitsevaan koulutukseen!

 

Jatko-opintoihin hakeutuminen

9.-luokkalaiset hakeutuvat toisen asteen koulutukseen keväällä toteutettavassa toisen asteen yhteishaussa. Haku toteutetaan sähköisesti Opintopolku-palvelussa opo-tuntien aikana. Opintopolusta löytyvät myös tarkemmat tiedot koulutusten sisällöistä, valintaperusteista ja haun aikatauluista. Vuoden loppupuolella aukeavassa demohaussa voi myös harjoitella hakulomakkeen täyttämistä. Lisätietoja hakemisesta saa oman koulun ja toisen asteen oppilaitosten opinto-ohjaajilta sekä Opintopolun hakuneuvonnasta, puh. 029 533 1010.

 

Työelämään tutustuminen

Nuoret tutustuvat kouluaikana myös työelämään. 6.luokan oppilaat toimivat harjoittelijoina Ravintola Rosmariinissa yhden päivän ajan. 7. luokan oppilaat työskentelevät yhden päivän huoltajan tai tutun työpaikalla. Kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla oppilaat suorittavat viikon mittaisen työelämään tutustumis- eli TET-jakson haluamallaan työpaikalla. TET-paikan etsiminen on oppilaan omalla vastuulla, mutta oppilaanohjaaja auttaa paikan etsimisessä tarpeen mukaan.

Takaisin ylös