Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Oppilaan tukipalvelut / Erityisopetus

 

Uusi koulu.JPG

Erityisopetus

Erityisopetus

LAAJA-ALAINEN ERITYISOPETUS 

Oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessa tai koulunkäynnissä, on mahdollisuus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan esimerkiksi oppilaille, joilla on kielellisiä tai matemaattisiin taitoihin liittyviä vaikeuksia, oppimisvaikeuksia yksittäisissä oppiaineissa tai vaikeuksia opiskelutaidoissa, sosiaalisissa taidoissa tai koulunkäynnissä. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan joustavin järjestelyin samanaikaisopetuksena, pienryhmässä tai yksilöopetuksena oppituntien aikana. Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteet ja sisällöt nivelletään oppilaan saamaan muuhun opetukseen. Aloite osa-aikaisen erityisopetuksen tarpeen arvioinnista voi tulla oppilaalta, huoltajalta, opettajilta tai oppilashuoltohenkilöstöltä.

 

Erityisopettaja Mirja Roininen (1. - 6. luokat)
p. 040 508 8942

Laaja-alainen erityisopettaja Riitta Lepola (7. - 9. luokat)
p. 040 563 0021

 

PIENRYHMÄOPETUS

Simpeleen koulussa toimii kaksi pienryhmää, joissa oppilaat opiskelevat yksilöllistettyjen opetussuunnitelmien mukaisesti. Jokaiselle oppilaalle laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka päivitetään lukuvuosittain. Pienryhmän oppilaat opiskelevat osan oppiaineista yleisopetuksen ryhmiin integroituna. Integroinnin perusteena ovat oppilaan tiedot ja taidot, ja integroitavista oppiaineista sovitaan oppilaan, huoltajan, erityisluokanopettajan ja aineenopettajan kesken.

 

Erityisluokanopettaja Pirita Parviainen
p.   040 776 5201

Erityisluokanopettaja Marja Tonder
p. 040 820 1746

Takaisin ylös