Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Oppilaan tukipalvelut
koulun piha.png

Oppilaan tukipalvelut

Oppilaan tukipalvelut

Simpeleen koulun oppilaille on tarjolla useita tukimuotoja. Tukea on tarjolla sekä oppimiseen liittyvien pulmien että sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi oppilaat saavat tukea ammatinvalinnassa. Oppilaalle tarjottavasta tuesta vastaavat yhteistyössä koulun henkilöstö sekä alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.

 

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki on kaikille oppilaille tarkoitettua tukea. Yleinen tuki pitää sisällään mm. opetuksen ja tehtävien eriyttämisen, oppilaanohjauksen, oppilashuollon tuen, tukiopetuksen sekä satunnaisen osa-aikaisen erityisopetuksen.

Tehostettu tuki on tarkoitettu oppilaille, joiden oppimista tuetaan tehostetummin. Yleisen tuen tukimuotojen lisäksi he saavat järjestelmällisemmin osa-aikaista erityisopetusta sekä mahdollisesti ohjaus- ja tukipalveluita. Tehostetun tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa oppimissuunnitelma, joka löytyy Wilman Tuki-välilehdeltä.

Erityistä tukea annetaan oppilaille, joiden kehityksen ja oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä, yleisen tai yksilöllistetyn oppimäärän mukaisesti.  Erityistä tukea saava voi opiskella yleisopetuksen luokassa tai erityisopetuksen pienryhmässä. Erityisen tuen oppilaalle laaditaan yhteistyössä kodin ja koulun kanssa HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma), joka löytyy Wilman Tuki-välilehdeltä.

 

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan järjestää oppilaille, jotka ovat tilapäisesti jääneet opinnoissaan jälkeen tai muuten tarvitsevat tukea opinnoissaan. (Huom! Lomamatka ei riitä syyksi.) Tukiopetusta kannattaa pyytää hyvissä ajoin, ei pelkästään juuri ennen koetta.

Oppilas sopii tukiopetuksen järjestämisestä ko. oppiaineen opettajan kanssa. On tärkeää, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat itse aktiivisia tukiopetuksen pyytämisessä. Mikäli tukiopetus annetaan 1.-6. oppitunnin aikana, oppilas pyytää luvan tukiopetukseen osallistumiseen myös siltä opettajalta, jonka oppitunnilta hän on poissa.

 

Koulunkäynninohjaajat

Oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi ja auttamiseksi koulussamme työskentelee koulunkäynninohjaajia. Heidän pääasiallisena tehtävänään on toimia oppilaiden apuna eri aineiden oppitunneilla.

 

Lasten ja nuorten talo

Lasten ja nuorten talot toimivat matalan kynnyksen periaatteella. Lasten ja nuorten taloon voi lapsi, nuori tai vanhempi ottaa suoraan yhteyttä joko tulemalla paikan päälle tai soittamalla. Taloon tullessa ei tarvitse tietää, mitä palvelua tarvitsee, sillä ammattilaiset selvittävät tarvittavan tuen. Lasten ja nuorten taloon voi ottaa yhteyttä, jos on huolestunut lapsestaan tai jos lapsi tai nuori itse kokee voivansa huonosti. Syinä voivat olla muun muassa ahdistuneisuus, univaikeudet, masentuneisuus, pelot, koulunkäyntivaikeudet, viiltely, huoli päihteistä, syömisestä tai vaikkapa peliriippuvuudesta. Mikäli mahdollinen tuen tarve huomataan koulussa, voi koulun työntekijä/t täyttää yhdessä huoltajan kanssa yhteistyölomakkeen lasten ja nuorten talolle.
http://www.eksote.fi/toimipisteet/lasten-ja-nuorten-talot/Sivut/default.aspx


Muu tuki

Peruskoulun oppilaille tarjotaan lisäksi opinto-ohjausta, laaja-alaista ja luokkamuotoista erityisopetusta, terveydenhuoltopalveluita sekä erilaisia sosiaalisen tuen muotoja, kuten kuraattoripalveluita ja tukioppilastoimintaa. Näistä löydät lisätietoa vasemmalta aukeavilta välilehdiltä.

Takaisin ylös