Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Opiskelun tuki / Sosiaalinen tuki

 

Uusi koulu.JPG

Sosiaalinen tuki

Sosiaalinen tuki

Kuraattoripalvelut

Koulukuraattori on peruskoulussa toimiva sosiaalityön ammattilainen. Koulukuraattorin työ on sekä yksittäisten oppilaiden että koko kouluyhteisön hyvinvoinnin tukemista. Koulukuraattori tekee yhteistyötä kodin ja koulun kanssa tavoitteenaan tukea nuoren kehitystä sekä ehkäistä ongelmatilanteita ja löytää keinoja niistä selviytymiseen.

Koulukuraattori Tarja Toivanen p. 040 354 2775

sähköposti: etunimi.sukunimi@eksote.fi

  

Etsivä nuorisotyö

Etsivän nuorisotyön tekijät auttavat nuorta esimerkiksi opiskelu- ja työpaikan saamisessa, tulevaisuuden suunnitelmien selkiyttämisessä, arjen hallinnan opettelussa, erilaisten palveluiden löytämisessä ja virastoissa asioimisessa. Etsivään voi ottaa yhteyttä paitsi nuori itse, myös hänen vanhempansa, ystävänsä, sukulaisensa, naapurinsa, ym., jotka haluavat auttaa nuorta.

Etsivä nuorisotyöntekijä Sanna Arminen p. 040 552 2483

 

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja

Seurakunnan nuorisotyönohjaaja on tavattavissa koululla tarpeen mukaan.

Anuliina Kenttämaa p. 050 3065 830


Tukioppilastoiminta

Tukioppilastoiminnan tarkoituksena on edistää luokkahengen muodostumista ja ylläpitämistä, kouluviihtyvyyttä ja turvallisuudentunnetta koulussa. Tukioppilastoiminnan ohjaajina toimivat Marika Viinanen ja nuorisokuraattori Sanna Juvakka.

Oppilaskunta

Oppilaskuntatyö on tärkeä osa koulun toimintakulttuuria. Oppilaskunnan tehtävänä on edistää oppilaiden osallistumista ja vaikuttamista koulun toimintaan sekä luoda myönteistä ilmapiiriä.

Oppilaskunnan jäseniä ovat kaikki Simpeleen koulun oppilaat. Oppilaskuntaa edustaa ja johtaa oppilaiden keskuudestaan valitsema oppilaskunnan hallitus. Se suunnittelee ja järjestää yhteisiä tapahtumia ja tempauksia kouluviihtyvyyden lisäämiseksi. Oppilaskunnan hallituksen tehtävänä on myös tuoda oppilaiden ääni kuuluville kouluyhteisössä. Tämän vuoksi on tärkeää, että jokaisen luokan oppilaskunnan edustaja tiedottaa omalle luokalleen hallituksessa käsitellyistä asioista, mutta myös vie viestiä omalta luokaltaan oppilaskunnan hallitukselle.

Oppilaskunnan hallituksen edustajat voivat osallistua opettajainkokousten alkuun. Rehtori järjestää oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajalle,
varapuheenjohtajalle, sihteerille ja oppilaskunnan ohjaajalle lukuvuoden aikana tapaamisia, joissa käsitellään oppilaskunnan toiveita ja ajankohtaisia asioita.

Oppilaskunnan ohjaajana toimii Elina Honkanen.
Tiedostot

 

 2012.04.30teemap 013.JPG

  

 

vappu13 069.JPG

 

 

vappu13 084.JPG

Takaisin ylös