Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Opiskelun tuki

 

Uusi koulu.JPG

Opiskelun tuki

Opiskelun tuki

Simpeleen koulun oppilaille on tarjolla useita tukimuotoja. Tukea on tarjolla sekä oppimiseen liittyvien pulmien että sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi oppilaat saavat tukea ammatinvalinnassa. Oppilaalle tarjottavasta tuesta vastaavat yhteistyössä koulun henkilöstö sekä alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.


Luokanohjaus

Jokaiselle yläkoulun luokalle on nimetty oma luokanohjaaja, joka seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä ja pitää yhteyttä huoltajiin. Lukuvuoden aikana luokanohjaaja sopii kunkin oppilaan huoltajan kanssa huoltajavartin, jossa käydään läpi oppilaan koulunkäyntiin liittyviä ajankohtaisia asioita. Huoltaja voi myös ottaa itse yhteyttä luokanohjaajaan aina, kun nuoren koulunkäynnistä herää kysyttävää. Luokanohjaajalistan löydät viereiseltä palstalta.

 

Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan järjestää niille oppilaille, jotka ovat tilapäisesti jääneet opinnoissaan jälkeen kurssin tavoitteista esim. sairauden tai muun vastaavan syyn takia. (Huom! Lomamatka ei riitä syyksi.) Tukiopetusta kannattaa pyytää hyvissä ajoin, ei pelkästään juuri ennen koetta.

Oppilas sopii tukiopetuksen järjestämisestä ko. oppiaineen opettajan kanssa. On tärkeää, että oppilas ja hänen huoltajansa ovat itse aktiivisia tukiopetuksen pyytämisessä. Mikäli tukiopetus annetaan oppituntien 1.-6. aikana, oppilas pyytää luvan tukiopetukseen osallistumiseen myös siltä opettajalta, jonka oppitunnilta hän on poissa.

 

Koulunkäynninohjaajat

Oppilaiden koulunkäynnin tukemiseksi ja auttamiseksi koulussamme työskentelee koulunkäynninohjaajia. Heidän pääasiallisena tehtävänään on toimia oppilaiden apuna eri aineiden oppitunneilla.


Muu tuki

Peruskoulun oppilaille tarjotaan lisäksi opinto-ohjausta, laaja-alaista ja luokkamuotoista erityisopetusta, terveydenhuoltopalveluita sekä erilaisia sosiaalisen tuen muotoja, kuten kuraattoripalveluita ja tukioppilastoimintaa.

Takaisin ylös