Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu / Arviointi ja todistukset

 

Uusi koulu.JPG

Arviointi ja todistukset

Arviointi ja todistukset

JAKSOTODISTUKSET

Vuosiluokkien 7 - 9 oppilaat saavat lukuvuoden aikana neljä jaksotodistusta. Todistukset jaetaan 2.-5. jaksojen loputtua. Todistusten jaon ajankohdat löytyvät viereiseltä palstalta.


KURSSIARVIOINTI

Oppiaineet arvioidaan kursseittain. Kurssi arvioidaan, kun sitä on opiskeltu 5 vuosiviikkotuntia - kaikkia opiskeltavia oppiaineita ei siis arvostella jokaiseen todistukseen. Tarkempaa tietoa kuhunkin jaksotodistukseen arvioitavista oppiaineista saat koulusihteeriltä, oppilaanohjaajalta ja aineenopettajilta.


UUSINTAKUULUSTELUT

Mikäli oppilas on saanut todistukseen kurssiarvosanaksi (pelkkä koearvosana ei siis riitä) arvosanan neljä (4), hän voi osallistua uusintakuulusteluun. Uusintakokeeseen oppilas opiskelee koko kurssin oppimäärän, ellei opettaja anna muita ohjeita. Uusintakuulustelusta lähetetään huoltajalle erillinen tiedote kotiin, mihin on merkitty koealue ja muut mahdolliset tehtävät. Oppilas palauttaa tiedotteen huoltajan allekirjoituksella ko. oppiaineen opettajalle. Uusintakuulustelupäivä sovitaan ko. oppiaineen opettajan kanssa.

PÄÄTTÖARVIOINTI

Peruskoulun päättyessä oppilas saa perusopetuksen päättötodistuksen. Päättötodistukseen merkitään yksi arvosana kustakin yläkoulussa opiskellusta oppiaineesta.

Päättöarviointi perustuu oppilaan osaamiseen 8. ja 9. luokalla, ja painottuu oppilaan viimeisimpään osaamiseen. Päättöarvosana ei siis välttämättä ole sama kuin oppiaineen kurssiarvosanojen keskiarvo! Tarkempaa tietoa päättöarvioinnin periaatteista löytyy Opetushallituksen Internet-sivulta.

Osaa oppiaineista opiskellaan vain 7. tai 7.-8. luokan aikana. 7. luokalla päättyviä yhteisiä oppiaineita ovat tekninen työ ja tekstiilityö, kotitalous, musiikki ja kuvataide ja tietotekniikka. 8. luokalla päättyvät kemia ja historia. Näiden oppiaineiden osalta päättöarviointi perustuu kyseisten vuosiluokkien aikaiseen osaamiseen.


Takaisin ylös