Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu

 

Uusi koulu.JPG

Opiskelu

Opiskelu vuosiluokilla 7 - 9

OPETUSSUUNNITELMA KOULUTYÖTÄ OHJAAMASSA

Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa perus-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Voimassa olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät viereisistä tiedostoista ja Opetushallituksen sivuilta.

Kukin kunta tekee valtakunnallisten perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa, jossa tarkennetaan muuan muassa opetussisältöjen jakautumista eri vuosiluokille sekä opetusjärjestelyjä. Rautjärven kunnan opetussuunnitelman löydät viereiseltä palstalta.

 
JAKSOJÄRJESTELMÄ JA AINEENOPETUS

Simpeleen koulussa vuosiluokilla 7 - 9 käytetään 5-jaksojärjestelmää. Tällöin eri oppiaineiden tuntimäärä voi vaihdella jaksoittain. Jokainen oppilas saa kullekin jaksolle oman, jaksokohtaisen lukujärjestyksensä, josta käy ilmi kyseisessä jaksossa opetettavat oppiaineet sekä niiden opettajat ja luokkatilat.

Vuosiluokilla 7 - 9 opiskellaan aineenopettajajohtoisesti. Kullakin oppiaineella on oma vastuuopettajansa, ja oppilas vaihtaa koulupäivän aikana luokkatilaa sen mukaan, minkä oppiaineen tunteja hänellä on. Aineenopettaja auttaa oppilasta kyseisen oppiaineen opiskelussa ja muun muassa vastaa tukiopetuksen antamisesta tarvittaessa. Luettelo aineenopettajista löytyy Yhteystiedot -kohdasta.

VUOSILUOKILLA 7 - 9 ALKAVAT UUDET OPPIAINEET

Yläkoulun alkaessa oppilaalla alkaa uusina oppiaineina ruotsi (B1-kieli), terveystieto, oppilaanohjaus, tietotekniikka ja kotitalous. Lisäksi kemia ja fysiikka opetetaan omina, erillisinä oppiaineinaan. Oppiaineiden tavoitteista ja sisällöistä saa tarkempaa tietoa opetussuunnitelmasta ja aineenopettajilta.

Kaikkien yläkoulussa opetettavien oppiaineiden lyhenteet ja aineenopettajat löydät viereiseltä palstalta.

WILMA YHTEYDENPITOJÄRJESTELMÄNÄ

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta. Wilman kautta huoltaja voi seurata nuorensa koulunkäyntiä, lähettää viestejä suoraan haluamalleen opettajalle ja täyttää loma-anomuksen.

Jokaisella nuorella ja huoltajalla on järjestelmään henkilökohtaiset tunnuk-set. Tunnuksensa avulla nuori voi tarkistaa oman lukujärjestyksensä, todistusarvosanansa ja kokeiden ajankohdat ja tulokset.

Huoltajan tunnukset ovat henkilökohtaisia ja ne on tarkoitettu huoltajan ja opettajien väliseen yhteydenpitoon. Huoltajan tunnuksia ei tule missään tilanteessa luovuttaa oppilaan käyttöön!

Tunnuksia hallinnoidaan koulun kansliassa, ja koulusihteeriltä saa tarvittaessa apua järjestelmän käytössä.

Koulusihteeri  p. 040 724 0165.

VAKUUTUKSET JA TAPATURMAT

Koulun vakuutus kattaa koulussa, koulun toimintaan liittyvillä retkillä, työelämään  tutustumisjaksoilla ja koulumatkoilla sattuneet tapaturmat (henkilövahingot). Kouluaikana tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa välittömästi joko opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.

 

Koulu ei ole vastuussa opiskelijoiden henkilökohtaisista tavaroista, kuten kännykkä tai polkupyörä. Polkupyörät ja mopot tulee jättää niille varatulle alueelle (ns. mopo- ja pyöräparkki) ja lukita ne. Naulakkoon jätetyn takin taskuun ei kannata jättää rahaa tai arvoesineitä. Arvokkaiden tavaroiden tuomista kouluun kannattaa ylipäätänsä välttää.Takaisin ylös