Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Simpeleen koulu / Opiskelu
koulun piha.png

Opiskelu

Opiskelu vuosiluokilla 1-9

OPETUSSUUNNITELMA KOULUTYÖTÄ OHJAAMASSA

Perusopetuksen tavoitteet ja sisällöt määritellään valtakunnallisissa perus-opetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Voimassa olevat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet löytyvät viereiseltä palstalta sekä Opetushallituksen sivuilta.

Kukin kunta tekee valtakunnallisten perusteiden pohjalta oman opetussuunnitelmansa, jossa tarkennetaan muuan muassa opetussisältöjen jakautumista eri vuosiluokille sekä opetusjärjestelyjä. Rautjärven kunnan opetussuunnitelman löydät viereiseltä palstalta. 


LUOKANOPETTAJAT, AINEENOPETTAJAT JA LUOKANOHJAAJAT

Vuosiluokilla 1 - 6 luokkaa opettaa luokanopettaja, joka vastaa eri oppiaineiden opetuksesta ja päivittäisen koulutyön sujumisesta sekä pitää yhteyttä oppilaiden huoltajiin. Lähes jokaiselle luokalle osan oppiaineista opettaa toinen luokanopettaja tai aineenopettaja.

Vuosiluokilla 7 - 9 opiskellaan aineenopettajajohtoisesti. Kullakin oppiaineella on oma vastuuopettajansa, ja oppilas vaihtaa koulupäivän aikana luokkatilaa sen mukaan, minkä oppiaineen tunteja hänellä on. Aineenopettaja auttaa oppilasta kyseisen oppiaineen opiskelussa ja muun muassa vastaa tukiopetuksen antamisesta tarvittaessa.

Jokaiselle yläkoulun luokalle on nimetty oma luokanohjaaja, joka seuraa luokkansa oppilaiden koulunkäyntiä ja pitää yhteyttä huoltajiin.  Huoltaja voi myös ottaa itse yhteyttä luokanohjaajaan aina, kun nuoren koulunkäynnistä herää kysyttävää.

Kaikki koulumme opettajat ja heidän valvontaluokkansa löydät Henkilökunta -välilehdeltä.

POISSAOLOT

Jos oppilas ei tule kouluun, on huoltajan velvollisuus ilmoittaa poissaolosta luokanopettajalle tai luokanohjaajalle joko Wilman kautta tai puhelimitse mielellään ennen koulupäivän alkamista.

 

Poissaolot selvitetään Wilman kautta. Huoltaja voi ilmoittaa poissaoloista etukäteen. Wilmassa voi ilmoittaa ennen puolta päivää kuluvan päivän poissaolosta ja puolen päivän jälkeen seuraavan päivän poissaolosta, ja ilmoittaa voi vain yhden päivän kerrallaan. Huoltajan velvollisuus on huolehtia, ettei oppilaalle jää Wilmaan selvittämättömiä poissaoloja. Huoltajat, joilla ei ole käytössä Wilmaa, ilmoittavat poissaolosta puhelimitse luokanopettajalle tai luokanohjaajalle.

 

Ennalta tiedettyyn oppilaan poissaoloon on pyydettävä lupa. Luokanopettajalla ja luokanohjaajalla on oikeus antaa hyväksyttävästä syystä lupa oppilaalle enintään kolmen päivän poissaoloon koulusta. Pitempiaikaisen poissaolon ollessa kyseessä päätöksen tekee rehtori. Lupaa anotaan pääsääntöisesti Wilman kautta siihen tarkoitetulla sähköisellä lomakkeella tai vaihtoehtoisesti paperilomakkeella, jonka saa koululta.

 

VAKUUTUKSET JA TAPATURMAT

Koulun vakuutus kattaa koulussa, koulun toimintaan liittyvillä retkillä, työelämään  tutustumisjaksoilla ja koulumatkoilla sattuneet tapaturmat (henkilövahingot). Vakuutus on voimassa koulumatkalla vain, mikäli oppilas ei ole poikennut tavanomaiselta reitiltään. Kouluaikana tai koulumatkalla sattuneesta tapaturmasta tulee ilmoittaa välittömästi joko opettajalle tai koulunkäynninohjaajalle.

 

Turvallisuussyistä suosittelemme, etteivät 1. luokan oppilaat tule kouluun polkupyörillä. Tieliikennelaki (90/2003) velvoittaa pyöräilykypärän käytön. Koulun vakuutus ei korvaa vahingon sattuessa, jos koulumatkalla ei ole käytetty pyöräilykypärää.

 

Vastuu oppilaiden tavaroista

Koulu ei ole vastuussa opiskelijoiden henkilökohtaisista tavaroista, kuten kännykkä tai polkupyörä. Polkupyörät ja mopot tulee jättää niille varatulle alueelle (ns. mopo- ja pyöräparkki) ja lukita ne. Takin taskuun ei kannata jättää rahaa tai arvoesineitä. Arvokkaiden tavaroiden tuomista kouluun kannattaa välttää. Koulukirjat ovat koulun omaisuutta. Oppilas on velvollinen korvaamaan kadonneet tai vaurioituneet kirjat.


Takaisin ylös