Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Ylioppilastutkinto

 Uusi koulu.JPG

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkintoon osallistuminen

Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää, että opiskelija on opiskellut ennen kirjalliseen kokeeseen osallistumista vähintään asianomaisen oppiaineen pakolliset kurssit. Mikäli on kyse reaalikokeesta, opiskeltuina pitää olla vähintään kaksi ko. oppiaineen lukiokurssia. Jos vieraan kielen koe perustuu oppimäärään, jossa ei ole pakollisia kursseja, opiskelija voi osallistua kokeeseen opiskeltuaan kolme lukiokurssia. Ylioppilastutkinnon voi halutessaan hajauttaa kolmeen suorituskertaan.

Huom! Ylioppilastutkintoon osallistuminen edellyttää ylioppilas-tutkintolautakunnan määrittämien tutkintomaksujen suorittamista erä-päivään mennessä. Lisätietoa tutkintomaksuista ja niiden suorittamisesta saat koulusihteeriltä, p. 040 724 0165.


Pakolliset
ja ylimääräiset kokeet

Pakollisten kokeiden määrä on neljä. Äidinkielen ja kirjallisuuden koe on kaikille yhteinen.

Tutkinnon muut pakolliset kokeet valitaan seuraavista neljästä kokeesta:

  • toisen kotimaisen kielen koe
  • vieraan kielen koe
  • matematiikan koe
  • ainereaalikoe

Tutkintoon tulee sisällyttää yksi A-tason koe (A-kieli tai pitkä matematiikka). Tutkintoon voi sisällyttää haluamansa määrän ylimääräisiä kokeita.


Reaaliaineiden kokeet
 

Yhdellä tutkintokerralla järjestetään kaksi reaaliaineiden koepäivää. Koepäivät sijoitetaan tutkintoaikatauluun siten, että niiden välillä on noin viikko. Koepäivien järjestys voi vaihdella. Eri aineiden kokeet jakautuvat kahdelle koepäivälle seuraavasti:

reaali 1 reaali 2 
 psykologia uskonto (ev.lut. / ort.) elämänkatsomustieto 
 filosofia yhteiskuntaoppi 
historia  kemia 
fysiikka  maantiede
biologia terveystieto

 

Kokeiden aikataulut

Ylioppilastutkinnon kirjalliset kokeet alkavat klo 9.00. Kokelaiden tulee olla kokoontuneena viimeistään klo 8.40 abi-infossa kerrotussa paikassa. Ylioppilastutkinnon kuuntelukokeissa, jotka alkavat aamulla klo 8.30, kokelaan on oltava paikalla viimeistään klo 8.15. Muista yo-kuuntelukokeiden aikatauluista saa tarkempaa tietoa rehtorilta ja opinto-ohjaajalta.


Abiturienttien opiskelua koskevat määräykset
 

Abiturientin tulee ajoissa huolehtia riittävästä kurssimäärästä. Syksyllä ylioppilaaksi valmistuvien kurssimäärän tulee olla koossa YTL:n erikseen ilmoittamana ajankohtana (ks. Abiopas). Lukion päättötodistus edellyttää yhteensä 75 kurssin opiskelua. Lyhyen matematiikan lukijoilla tulee olla 47 pakollista kurssia ja pitkän matematiikan lukijoilla 51 pakollista kurssia. Ylioppilastutkintotodistus annetaan vain lukion päättötodistuksen saaneelle opiskelijalle. Opinto-ohjaaja auttaa kurssimäärien tarkistamisessa.


ABI-infot

ABI-infoissa käydään läpi yo-kokeisiin ilmoittautumiskäytännöt ja tiedotus-asiat. Läsnäolo on välttämätön

Lukuvuoden 2016 - 2017 abi-infojen ajankohdat ilmoitetaan erikseen.

Ylioppilaskirjoituksia koskevissa kysymyksissä auttavat rehtori, opinto-ohjaaja, aineenopettajat ja koulusihteeri.


Lisätietoa ja harjoittelumateriaalia

Tietoa ylioppilastutkinnosta (mm. koepäivät, määräykset, maksut, pisterajat, hyvän vastauksen piirteet):         www.ylioppilastutkinto.fi.

Vanhoja ylioppilastehtäviä ja harjoittelumateriaalia:                www.internetix.fi                          http://abitreenit.yle.fi/

 

 MP900426629[1].jpg

Takaisin ylös