Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelun tuki / Opiskelijahuoltotyö

 Uusi koulu.JPG

Opiskelijahuoltotyö

Opiskelijahuoltotyö

 

Opiskelijahuoltotyön tehtävänä on edistää oppilaan hyvinvointia. Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskelijahuoltotyön lähtökohtana on myönteisen vuorovaikutuksen ja keskinäisen huolenpidon ilmapiirin vahvistaminen ja turvallisen kouluympäristön luominen. Opiskelijahuoltotyötä tekevät kaikki koulussa työskentelevät aikuiset.

 

YHTEISÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTOTYÖ 

Opiskelijahuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty opiskelijahuoltoryhmä. Ryhmässä käsitellään yhteisötason hyvinvointia. Opiskelijahuoltoryhmän tarkoituksena on turvata opiskelijoille annettavan tuen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus.

Opiskelijahuoltoryhmän puheenjohtajana toimii rehtori Janne Hirvonen.

 

YKSILÖLLINEN OPISKELIJAHUOLTO

Kun koulun tai opiskelijahuollon palvelujen työntekijälle herää huoli yksittäisestä opiskelijasta, hän ottaa huolen puheeksi opiskelijan ja tämän suostumuksella myös huoltajan kanssa. Mikäli huoli ei poistu opiskelijan ja huoltajan kanssa työskentelemisen jälkeen, huolen havaitsija pyytää  avukseen toisen koulussa toimivan aikuisen tai tarvittaessa koulupsykologin. Laaja-alaisissa ja vaikeissa tilanteissa huolen havaitsija esittää huolensa opiskelijan suostumuksella monialaiselle asiantuntijaryhmälle, joka jatkaa asian selvittämistä. Huolen aiheita käsitellään yksilöllisesti kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Takaisin ylös