Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelun tuki / Opiskelijahuoltotyö

 koulun piha.png

Opiskelijahuoltotyö

Lukiokoulutuksen opiskelijahuolto

Opiskelijahuoltotyöllä pyritään tukemaan oppilaan kasvua ja kehitystä sekä ehkäisemään syrjäytymistä. Opiskelijahuoltotyötä organisoi koulussa erikseen nimetty opiskelijahuoltoryhmä. Ryhmässä käsitellään yhteisötason hyvinvointia. Opiskelijahuoltoryhmän tarkoituksena on turvata opiskelijoille annettavan tuen kokonaisvaltainen suunnittelu ja toteutus.

Kun koulun tai opiskelijahuollon palvelujen työntekijälle herää huoli yksittäisestä opiskelijasta, hän ottaa huolen puheeksi opiskelijan ja tämän suostumuksella myös huoltajan kanssa. Mikäli huoli ei poistu opiskelijan ja huoltajan kanssa työskentelemisen jälkeen, huolen havaitsija pyytää avukseen toisen koulussa toimivan aikuisen tai tarvittaessa koulupsykologin. Laaja-alaisissa ja vaikeissa tilanteissa huolen havaitsija esittää huolensa opiskelijan suostumuksella monialaiselle asiantuntijaryhmälle, joka jatkaa asian selvittämistä. Huolen aiheita käsitellään yksilöllisesti kunkin tilanteen edellyttämällä tavalla.

Verkkoasiointi

Rautjärven Wilma

Kodin ja koulun yhteydenpitoa hoidetaan Wilma-järjestelmän kautta.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Puhelinasiointi

Opinto-ohjaaja

Simpeleen koulun opinto-ohjaaja

Lisää tietoa
Puh. +358 40 8279835

Simpeleen koulun kanslia

Simpeleen koulun kanslia ja koulusihteeri

Lisää tietoa
Puh. +358 40 7240165

Palvelupaikat

Rautjärven lukio

Rautjärven lukio on hyvä yleislukio, jossa korostuvat pienten ryhmien lisäksi joustavat yksilölliset opiskelusuunnitelmat.

Matomäenkatu 4, 56800 SIMPELE

Aukioloajat

Ma - Pe: 08:00 - 15:45

Kaikki tiedot

Lukiokoulutuksen opiskelijalla on oikeus opiskelijahuoltoon, joka edistää hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttään ja hyvinvointiaan ja siten tukee opiskelua ja oppimista. Opiskelijahuoltoa ovat esimerkiksi terveydenhoitajien, psykologien ja kuraattorien palvelut.

Opiskelijahuollon järjestämisestä ovat vastuussa oppilaitos ja sen sijaintipaikkakunta. Ne järjestävät huollon kaikille lukio-opiskelijoille riippumatta siitä, minkä kunnan asukkaita nämä ovat. Lukion opiskelijahuollon tavoitteena on luoda opiskelijalle terve ja turvallinen oppimis- ja opiskelijaympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä ja edistää oppilaitosyhteisön hyvinvointia.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287

Takaisin ylös