Etusivu / Palvelut / Opetus ja koulutus / Rautjärven lukio / Opiskelun tuki

 koulun piha.png

Opiskelun tuki

Opiskelun tuki

Rautjärven lukion opiskelijoille on tarjolla useita tukimuotoja. Tukea on tarjolla sekä oppimiseen liittyvien pulmien että sosiaalisten ongelmien ratkaisemiseksi. Lisäksi oppilaat saavat tukea uravalintojensa suunnittelussa. Opiskelijoille tarjottavasta tuesta vastaavat yhteistyössä koulun henkilöstö sekä alueen sosiaali- ja terveyspalvelut.


Ryhmänohjaus

Jokaiselle lukion vuosiluokalle on nimetty oma ryhmänohjaaja, joka seuraa ryhmänsä opiskelijoiden opiskelumenestystä ja koulunkäyntiin liittyviä asioita, tiedottaa ryhmälleen koulun käytänteistä ja pitää yhteyttä opiskelijoiden huoltajiin. Opiskelija ja huoltaja voivat myös ottaa itse yhteyttä ryhmänohjaajaan aina, kun nuoren koulunkäynnistä herää kysyttävää. Ryhmänohjaajaan voi ottaa yhteyttä Wilman kautta, sähköpostitse (etunimi.sukunimi@rautjarvi.fi) tai soittamalla opettajainhuoneeseen, p. 040-181 4023.

1. vuosiluokka    Antti Tullinen

2. vuosiluokka    Mirja Korhonen

3. vuosiluokka    Jarkko Rutila


Tukiopetus

Tukiopetusta voidaan järjestää niille opiskelijoille, jotka ovat tilapäisesti jääneet opinnoissaan jälkeen kurssin tavoitteista esim. sairauden tai muun vastaavan syyn takia. (Huom! Lomamatka ei riitä syyksi.) Tukiopetusta kannattaa pyytää hyvissä ajoin, ei pelkästään juuri ennen koetta.

Opiskelija sopii tukiopetuksen järjestämisestä ko. oppiaineen opettajan kanssa. On tärkeää, että opiskelija on itse aktiivinen tukiopetuksen pyytämisessä. Mikäli tukiopetus annetaan oppituntien aikana, opiskelija pyytää luvan tukiopetukseen osallistumiseen myös siltä opettajalta, jonka oppitunnilta hän on poissa.


Muu tuki

Rautjärven lukion opiskelijoille tarjotaan lisäksi opinto-ohjausta, laaja-alaista erityisopetusta, terveydenhuoltopalveluita sekä erilaisia sosiaalisen tuen muotoja, kuten kuraattoripalveluita ja nuoriso-ohjaajan päivystystä. Näistä tuen muodoista löydät lisätietoa vasempaan laitaan kootuilta sivuilta.

Takaisin ylös